Siirry pääsisältöön

Vesiensuojelua, kulotusta ja elinympäristöjen hoitoa - luonnonhoitohankkeiden haku alkoi

Uutinen - 05.10.2022 11:45

Suomen metsäkeskus avaa luonnonhoitohankkeiden haun 5.10.2022. Toteuttajia etsitään nyt 14 eri hankkeeseen, joilla tuetaan metsäluonnon monimuotoisuutta. 

Tulvatasanteen jälkeinen laskeutusallas Vesijaolla Padasjoella. Vesiensuojelurakenteiden yhdistelmä hidastaa tulvan aikaista virtaamaa ja kiintoaineen kulkeutumista alapuolisiin vesistöihin. Kuva: Janne Varjola

Nyt alkavassa luonnonhoidon hankehaussa on mukana useita vesiensuojeluhankkeita eri puolilla Suomea. Lisäksi tekijöitä haetaan elinympäristöjen hoitoon ja kulotuksiin.   

– Vesiensuojeluhankkeissa tehdään erilaisia vesiensuojelurakenteita, kuten kosteikkoja, patoja ja tulvatasanteita. Vesiensuojelutöillä vähennetään ja estetään metsätalouden kuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Elinympäristöjen hoitohankkeissa puolestaan kunnostetaan esimerkiksi lehtoelinympäristöjä. Lehdoista poistetaan kuusia, jolloin lehtipuusto saa valoa ja lisää kasvutilaa. Kulotuksilla lisätään metsiin palanutta ja kuollutta puuta, jolla on iso merkitys monille lajeille.  

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat luonnonhoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeiden toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.  

Luonnonhoitohankkeisiin saa kemera-rahoituksen  

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta.  

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse kemera-rahoituksen.    

Tarkemmat tiedot haussa olevista luonnonhoitohankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla Luonnonhoitohankkeet-sivulla. Hankekohtainen hakuaika on noin 3–4 viikkoa.  

Hakuun avattuja hankkeita esitellään webinaarissa 10.10.2022 klo 13-15. Ilmoittaudu webinaariin 7.10.2022 mennessä. 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea. Hankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. 

Metsien lannoituksella hiilinielut kasvuun  Uutinen - 04.10.2022 07:30
Omien metsätietojen päivittämisessä on viivettä loppuvuodesta  Uutinen - 05.10.2022 13:25