Gå direkt till innehållet

Skogsbrukets vattenvårdsdagar

Skogsbrukets vattenvårdsdagar har ordnats vartannat år sedan 2008. Vattenvårdsdagarna för samman experter och aktörer inom skogs- och miljöbranschens praktik, förvaltning och forskning för att diskutera aktuella frågor inom skogsbrukets vattenvård.

I år är vattenvårdsdagarnas tema främjandet av naturens mångfald i skogsbrukets vattenvård. Dagarna verkställs i form av tre Teams-evenemang på nätet. Deltagarna får höra experters föredrag, se videor, höra om geografiska informationssystem inom vattenvården och delta i enkäter.

Du kan anmäla dig till alla Teams-evenemang eller välja de som passar dig bäst. Det kostar ingenting att delta. Programmet är på finska.

Programmet på skogsbrukets vattenvårdsdagar:

  • 2.11.2021 kl. 12-16 – Mångfaldsnytta av vattenvården
  • 3.11.2021 kl. 12-16 – Planeringsverktyg för att trygga mångfalden
  • 4.11.2021 kl. 12-16 – Vattenvårdens naturliga metoder

Anmäl dig

Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Tapio Oy och Nätverket för restaurering av vattendrag ordnar dagen tillsammans. Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet stöder ordnandet. 

Material från tidigare vattenvårdsdagar