Siirry pääsisältöön

Metsätalouden vesiensuojelupäivät

Vuodesta 2008 alkaen järjestetyt Metsätalouden vesiensuojelupäivät pidetään joka toinen vuosi. Vesiensuojelupäivät kokoavat yhteen metsä- ja ympäristöalan käytännön, hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijat ja toimijat keskustelemaan metsätalouden vesiensuojelun ajankohtaisista teemoista.

Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2021

Tänä vuonna vesiensuojelupäivien teemana oli Luonnon monimuotoisuuden edistäminen metsätalouden vesiensuojelussa.

Vesiensuojelupäivät Tiistai 2.11.2021 - KOOSTE

Vesiensuojelulla monimuotoisuushyötyä

 • 12.00 Päivän ohjelma ja ohjeistus
 • 12.10 Avauspuheenvuoro, Antton Keto, Ympäristöministeriö
 • 12.30 Vesien palautus luonnontilaisille soille - Samuli Joensuu, Tapio Oy ja Olli Salo, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • 13.00 Soiden ennallistaminen, vesiensuojelu ja uhanalaiset lajit - Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus ja Santtu Kareksela, Metsähallitus Luontopalvelut
 • 13.30 Metsätalouden vaikutus pienvesiin ja niiden lajistoon - Jari Ilmonen, Metsähallitus Luontopalvelut
 • 14.00 Tauko
 • 14.30 Talousmetsien luonnonhoidon keinot vesien tilan parantamiseksi - Lauri Saaristo, Tapio Oy
 • 15.00 MTK:n vesiohjelma ja monimuotoisuushyödyt - Hannu Ripatti, MTK Metsälinja
 • 15.30 Päivän koonti ja palautekysymys - Aulikki Alanen, Ympäristöministeriö

 

Vesiensuojelupäivät Keskiviikko 3.11.2021 - KOOSTE

Suunnittelutyökaluja monimuotoisuuden turvaamiseen

 • 12.00 Päivän ohjelma ja ohjeistus
 • 12.10 Avauspuheenvuoro - Niina Riissanen, Maa- ja metsätalousministeriö
 • 12.30 Metsätaloudelle herkkiä vesistöjä tunnistetaan – vesiensuojelun kohdennus tarkentuu - Taina Ihaksi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • 13.00 Suometsien hoidon kokonaiskestävä suunnittelu - Miia Saarimaa ja Juuso Ojanen, Suomen metsäkeskus
 • 13.30 Suosimulaattori suunnitteluvälineenä - Annamari Laurén, Itä-Suomen yliopisto
 • 14.00 Tauko
 • 14.30 Vaihtelevan levyiset suojavyöhykkeet - Antti Leinonen, Suomen metsäkeskus
 • 15.00 Säästöpuutyökalulla lisätehoa vesiensuojeluun - Mikko Kesälä ja Miia Saarimaa, Suomen metsäkeskus
 • 15.30 Päivän koonti ja palautekysymys - Antti Leinonen, Suomen metsäkeskus

 

Vesiensuojelupäivät Torstai 4.11.2021 - KOOSTE

Vesiensuojelun luonnonmukaiset menetelmät

 • 12.00 Päivän ohjelma ja ohjeistus
 • 12.10 Avauspuheenvuoro - Olli Äijälä, Tapio Oy
 • 12.30 Kaksitasouomat ja tulvatasanteet - Tiina Ronkainen, Tapio Oy
 • 13.00 Monivaikutteiset kosteikot - Heidi Krüger, Maa- ja metsätalousministeriö ja Mikko Alhainen, Riistakeskus
 • 13.30 Kitu- ja joutomaan suot vesiensuojelussa ja luontaisena vesien puhdistajana - Jani Antila, Tapio Oy ja Lauri Rantala, Micropolis Oy
 • 14.00 Tauko
 • 14.30 Metsätalous ja vesistöt, voidaanko tummumista ehkäistä? - Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus
 • 15.00 Peitteisen metsänkäsittelyn vaikutus vesitalouteen, vesiensuojeluun ja monimuotoisuuteen -  Sakari Sarkkola, LUKE, Kalle Eerikäinen, Metsähallitus Metsätalous OY
 • 15.30 Päivän koonti ja palautekysymys - Leena Finér, Luonnonvarakeskus