Gå direkt till innehållet

Skogscentralen planerar återställande av torvmarker och naturvård på tusentals hektar i Helmi-programmet

Nyhet - 24.02.2023 08:14

Skogscentralen börjar planera vård och iståndsättning av livsmiljöer tillsammans med markägarna i år. Arbetet sker som en del av livsmiljöprogrammet Helmi.

Tervonsuo i Pudasjärvi har återställts i naturtillstånd. Foto: Heikki Mosorin

Enligt de senaste bedömningarna är nästan hälften av Finlands naturtyper och tolv procent arterna hotade. Under de senaste åren har också torvmarkerna och arterna som lever i vattenlivsmiljöer snabbt blivit alltmer hotade.

– Det här visar att också de livsmiljöernas tillstånd behöver förbättras. Det börjar Skogscentralen nu utföra tillsammans med markägarna. Våtmarker och restaureringsbara torvmarker är viktiga även för vattenvården, säger specialexperten Riikka Salomaa vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen har som mål att återställa 10 000 hektar torvmark utanför skyddsområdena, återväta skyddade torvmarker på hundra områden och skapa hundra fågelvatten utanför skyddsområdena. Dessutom iståndsätts bäckars och rännilars tillrinningsområden utanför skyddsområdena.

Skogscentralen söker verkställare av återställnings- och naturvårdsarbetena genom projektansökan. Arbetet kostar ingenting för markägaren, och det hela bygger på frivillighet. 

Helmi-programmet stärker biodiversiteten

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den finländska naturens mångfald. I programmet förbättrar man livsmiljöernas tillstånd genom att skydda och återställa torvmarker, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogsbevuxna livsmiljöer samt återställa småvatten och strandnatur.

Helmi är det första omfattande nationella programmet med återställande och naturvård i huvudrollerna. Livsmiljöerna och vård- och iståndsättningsåtgärderna ses som stora helheter. Åtgärderna inom Helmi-programmet är frivilliga för markägarna.

Helmi-programmet är Jord- och skogsbruksministeriets och Miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs förutom av Skogscentralen även av NTM-centralerna, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Finlands viltcentral samt kommuner och organisationer.

Mer information om Helmi-programmet finns på Miljöministeriets webbplats.

Verkställare av hyggesbränningar söks till olika delar av landet Nyhet - 22.02.2023 10:00
Dags att belöna en förespråkare för skogsbranschen – föreslå en Pro skog-pristagare i ditt landskap Nyhet - 28.02.2023 08:41