Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus suunnittelee soiden ennallistamista ja luonnonhoitoa tuhansille hehtaareille Helmi-ohjelmassa

Uutinen - 24.02.2023 08:00

Metsäkeskus alkaa suunnitella elinympäristöjen ennallistamis- ja hoitotöitä yhdessä maanomistajien kanssa tänä vuonna. Töitä toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Tervonsuota Pudasjärvellä on ennallistettu, eli palautettu luonnontilaan. Kuva: Heikki Mosorin 

Viimeisimpien uhanalaisuusarviointien mukaan lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia lajeista on uhanalaisia. Viime vuosina myös soiden ja vesielinympäristöjen lajit ovat nopeasti uhanalaistuneet.  

– Tämä osoittaa sen, että myös näiden elinympäristöjen tilaa tulee parantaa. Tätä työtä Metsäkeskus lähtee nyt tekemään yhdessä maanomistajien kanssa. Kosteikot ja ennallistettavat suot ovat tärkeitä myös vesiensuojelun kannalta, kertoo erityisasiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Tulevina vuosina tavoitteena on ennallistaa 10 000 hehtaaria soita suojelualueiden ulkopuolella, palauttaa vesiä suojelusoille 100 alueella ja perustaa 100 lintukosteikkoa suojelualueverkoston ulkopuolelle. Lisäksi kunnostetaan pienvesien, kuten purojen ja norojen, valuma-alueita suojelualueiden ulkopuolella.  

Metsäkeskus hakee tekijöitä ennallistamis- ja luonnonhoitotöille luonnonhoidon hankehaun kautta. Maanomistajille työt ovat maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.  

Helmi-ohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta 

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Ohjelmassa elinympäristöjen tilaa parannetaan suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.  

Helmi-ohjelma on ensimmäinen laaja kansallinen ohjelma, jossa pääroolissa ovat ennallistaminen ja luonnonhoito. Elinympäristöjä ja ennallistamis- ja hoitotoimia tarkastellaan laajoina kokonaisuuksina.  

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa toteuttavat Metsäkeskuksen lisäksi ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt. 

Lisätietoa Helmi-ohjelmasta on ympäristöministeriön verkkosivuilla.   
 

Kulotuksiin haetaan tekijöitä eri puolille Suomea Uutinen - 22.02.2023 09:45
Nyt on aika kiittää metsäalan puolestapuhujaa – ehdota maakunnastasi Pro metsä -palkinnonsaajaa Uutinen - 28.02.2023 08:24