Gå direkt till innehållet

Skogscentralen har gott rykte bland medborgarna

Nyhet - 19.01.2023 08:51

Skogscentralen har gott rykte i intressegrupperna och bland finländarna i allmänhet. Det framgår av en enkätundersökning som företaget T-Media gjort.

Sina bästa betyg får Skogscentralen i kategorier som handlar om produkter, ansvar, arbetsplats och ekonomi. Något sämre omdömen blev det i kategorin innovationer.

Innovationsförmågan sågs dock inte som någon speciellt viktig faktor för Skogscentralen. Mest förväntar sig människor av Skogscentralen att dess verksamhet är öppen, korrekt och med insyn. Och för det fick Skogscentralen erkänsla i undersökningen.

Som helhet når finländarnas förtroende för organisationerna i den offentliga förvaltningen fortfarande upp till nivån bra, med darr på ribban. Enligt T-media har förväntningarna på den offentliga förvaltningen stigit. Också mot den bakgrunden har Skogscentralens rykte hållits på en bra och stabil nivå en lång tid.

Säkerhet uppskattas

Undersökningen tyder på att medborgarna värdesätter säkerhet: Bäst rykte 2022 hade Gränsbevakningsväsendet och Räddningsväsendet, medan Försvarsministeriets och Försvarsmaktens rykte förbättrades avsevärt.

Åsikter om den offentliga förvaltningen har undersökts i fem år

Målet med T-Medias undersökning Luottamus ja maine 2022 var att undersöka hur bra rykte organisationerna inom den offentliga förvaltningen har bland folket. Undersökningen har genomförts varje år sedan 2018.

Mer information:

kommunikations- och kunddirektör

Nilla Hietamäki

040 542 9629

kommunikationschef

Katriina Liusjärvi

050 443 0829

Nytt kartmaterial för skogsbrukets vattenvård Nyhet - 19.01.2023 08:22
Metka-systemet ersätter kemera-stödsystemet 2024 Nyhet - 20.01.2023 08:23