Skip to main content
Nyheter - 30.03.2021 10:32

Skogsbranschen behöver mer arbetskraft de närmaste åren

Skogsbranschen kommer att behöva många kunniga arbetare inom en nära framtid. Redan nu är det brist på i synnerhet skogsmaskinsförare, skogsarbetare och transportbilsförare. Och under de senaste åren har skogsbranschen börjat intressera ungdomar igen. 

Skogshuggare fällar träd.

Bildtext: Det finns gott om jobb för skogsarbetare. 

Intresserad av ett självständigt och ansvarsfullt jobb vid spakarna i en skogsmaskin eller bakom ratten på en virkestransport? Päivi Ylä-Outinen, som leder projektet Metsärekry , har lagt märke till att intresset för att studera skogsbruk har ökat bland ungdomarna de senaste åren. 

– Nu har många skolor fler sökande än nybörjarplatser i skogsstudier, berättar hon. 

Ylä-Outinen säger att skogsbranschen är ett bra val eftersom man kan vara nästan säker på att få jobb till exempel som skogsarbetare eller skogsmaskinsförare. Också ett antal skogstjänstföretagare går i pension varje år. Just nu uppskattar man att det kommer att behövas cirka 400 arbetare i skogsbranschen i Kajanaland inom den närmaste framtiden.

– I Kemi kommer det en ny fabrik för bioprodukter, vilket ökar virkesbehovet betydligt i Kajanaland och Lappland. I Kajanaland släpar skogsvårdsarbetet efter, vilket också beror på arbetskraftsbristen. Situationen är liknande i stora delar av landet, säger Ylä-Outinen. 

Ansvarsfullt och noggrant arbete i naturen 

Många har kanske föråldrade och också felaktiga föreställningar om skogsbranschen. Enligt Ylä-Outinen ser en del ungdomar skogsarbete som tungt ”karlagöra”. I verkligheten är till exempel skogsmaskinförarens arbete inte fysiskt tungt. 

– De nya skogsmaskinerna har datateknik i världsklass, och maskinförararbetet passar bra för teknikintresserade. Det är ett mycket finmotoriskt, noggrant och ansvarsfullt arbete. 

Ylä-Outinen har noterat att många ungdomar värdesätter naturen, och att de har börjat värdesätta den ännu mer under coronatiden. Skogsarbete är ändå inte för alla, och en del av studenterna byter bransch kort efter att de tagit sin examen. 

– Till de goda sidorna med att arbeta i skogsbranschen hör att det är ett fritt och självständigt arbete. Många njuter av att genast kunna se resultatet av sitt arbete och av att åstadkomma friska och välväxande skogar. 

Man kan utbilda sig för skogsbranschen vid yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet i olika delar av landet. Det finns också studiemöjligheter för branschbytare och vuxenstuderande. Studievägen kan planeras efter varje studerandes individuella behov. 

I projektet Metsärekry hjälper man företag och arbetstagare att hitta varandra i Kajanaland. Projektet förmedlar också information om olika arbetsmöjligheter i skogsbranschen och utför imagearbete för att öka skogsbranschens dragningskraft.  

Du kan läsa broschyren Monien mahdollisuuksien metsäala 

Se också sändningen från Metsä Road Show i Kajanaland, som handlade om att utbilda sig i skogsbranschen