Skip to main content
Nyhet - 23.11.2021 08:04

Skogsägarna är väl medvetna om vad de själva kan bestämma om

Från maj till slutet av oktober hade skogsägare möjlighet att besvara en enkät i tjänsten MinSkog.fi. Enkäten ingick i vår kampanj ”Skogsägare, du bestämmer!”. Syftet med kampanjen var att få skogsägare att fundera på sitt eget beslutsfattande.

En man och en kvinna i skogen. De tittar tillsammans på en pekplattas skärm.

Vi fick in nästan 3 000 svar. På frågan om vad allt man kan bestämma om fanns det inte riktigt entydiga svar på alla punkter, vilket också kritiserades i ett svar. Syftet med enkäten var främst att få skogsägarna att fundera på olika alternativ. Många hade också stannat upp och tänkt efter ordentligt eftersom den öppna frågan hade besvarats av ungefär 1 800 skogsägare.

Ekonomi parallellt med naturhänsyn togs upp i många svar – även ytterligheter förekom

I den öppna frågan bad vi skogsägarna nämna vilka värderingar som påverkar beslutsfattandet och hurdana beslut skogsägarna hade fattat eller var i färd med att fatta.

Bland dem som svarade fanns det personer som enbart såg pengar som motiv, och några av dem nämnde en klar orsak: bankskulder. Vi fick också svar av vilka det framgick att natur- och miljöfrågor går före allt annat. Många tog upp kontinuerlig beståndsvård. Klart flest personer hade flera mål för sin skogsvård.

"En helhetsbetonad kombination av följande faktorer utgör grunden för mina beslut: den ekonomiska nyttan som skogen ger, naturens mångfald (död ved och grupper av naturvårdsträd), optimering av tillväxten särskilt i början (plantskogsvård), stöd för hobbyverksamhet (viltvård, till exempel viltbuskage i plantskogar). Därtill kommer mina marker antagligen att användas som vindkraftsområden. Jag försöker alltså se mångsidigt på skogen och sikta på framtiden – jag fäster alltid blicken minst tio år framåt."

I många svar upprepades hur viktigt det är att själv få bestämma. Att utomstående ingriper striktare i skogsanvändningen gav anledning till oro. En person befarade att den ökade EU-regleringen blir ett problem och tänker därför avverka allt som går att avverka inom den närmaste framtiden. Flera upplevde också att skuldbeläggningen och trycket på skogsägarna ger ångest.

"Jag tänkte att det nu kanske är dags att lyfta skogen på gummidäck... Det finns hot om att EU lägger sig i Finlands och privata skogsägares skogsbruk och egendom.”

Många ser på skogsbruket på lång sikt, över generationen. En äldre skogsägare som inte orkar lika mycket längre såg kontinuerlig beståndsvård som ett alternativ:

"Åldern ger sig till känna och jag orkar inte sköta allt som krävs vid beståndsvård trädskiktsvis. Kontinuerlig beståndsvård ger nåd."

Skogscentralen nämndes också i svaren – på gott och ont

"I dag hade jag fördelen att få gå till skogen tillsammans med en expert från Skogscentralen, som var lyhörd för mina värderingar och berättade om olika möjligheter.”

"Bra hantering av ärenden med Skogscentralen, skulle inte ha klarat mig på egen hand. Rekommenderas till andra som intresserar sig för och undrar över skogsfrågor!”

"För närvarande väntar jag på beslut om kemera-stöd. Jag måste nog säga att processerna är långsamma. En gallring på fyra hektar blev klar i slutet av juni och anmälan gjordes direkt, men inget beslut om betalning av stödet har synts till. Det meddelas bara att den administrativa handläggningen pågår. Det här är inte särskilt motiverande och borde inte förekomma i modena tider.”

"Det var då en fånig enkät! Allt rätt! Skogscentralen borde satsa på det väsentliga. Naturens mångfald bevaras inte utan RÄTT åtgärder. Era riktlinjer fokuserar alltför mycket på slutavverkning.”

En person önskade att de rätta svaren skulle synas i enkäten. Vi har samlat svaren och motiveringarna på kampanjsidan.

Vinsten i utlottningen gick till Lovisa

Alla som besvarade enkäten fick delta i utlottningen av en vinst – antingen en Stihl-röjsåg eller en Helkama-cykel. Utlottningen vanns av skogsägaren Jan Länsmans från Lovisa och han valde cykeln.  En lämplig hybrid av märket Helkama fanns i den lokala cykelaffären. I skrivande stund susar Jan redan omkring med sin nya hybridcykel på gatorna och stigarna i Lovisa.

Tack till alla som svarade på kampanjenkäten. Vi tackar särskilt för de intressanta svaren ni skrev på den öppna frågan.

Mer information
Kampanjsidan Skogsägare, du bestämmer! 
Tidningen Min Skog: Skogsägare, känner du till dina rättigheter och skyldigheter?