Skip to main content
Uutinen - 23.11.2021 08:33

Metsänomistajat tietävät hyvin, mistä kaikesta voivat päättää

Metsänomistajilla oli toukokuusta lokakuun loppuun mahdollisuus vastata Metsään.fi-palvelussa olleeseen kyselyyn: Tiedätkö, mistä kaikesta voit päättää? Kysely liittyi Metsänomistaja, sinä päätät! -kampanjaamme. Kampanjan tarkoitus oli herättää metsänomistajaa miettimään omaa päätöksentekoaan.

Mies ja nainen metsässä, mies osoittaa naisen kädessä olevan mobiililaitteen näyttöä.

Kyselyyn saimme lähes 3000 vastausta. Mistä kaikesta voit päättää? -kysymykseen ei ollut kaikissa kohdissa ihan yksiselitteistä vastausta, mitä joku vastaajista kritisoi. Kyselyn oli tarkoitus ennen kaikkea herätellä miettimään asioita. Moni oli myös pysähtynyt pohtimaan, sillä avoimeen kysymykseen vastasi noin 1800 metsänomistajaa.

Talous ja sen rinnalla luonnon huomiointi kävi useista vastauksista ilmi – ääripäitäkin löytyi

Avoimessa kysymyksessä kysyimme arvoista, mitkä vaikuttavat päätöksentekoon ja millaisia päätöksiä on tehnyt tai on tekemässä. 

Vastaajien joukossa oli heitä, joille pelkkä raha oli motivaattori, heistä muutamilla oli selkeä perustelukin: pankkivelat. Oli myös heitä, joilla luonto- ja ympäristöasiat menivät kaiken muun edelle. Jatkuvan kasvatuksen toi moni esille. Selvästi eniten oli monitavoitteisesti metsiään hoitavia. 

"Päätöksieni perusteena on kokonaisvaltainen yhdistelmä seuraavista tekijöistä: metsän tuottama taloudellinen hyöty, luonnon monimuotoisuus, (lahopuut ja säästöpuuryhmät), puun kasvun optimointi varsinkin alkuvaiheessa (taimikonhoito), harrastustoiminnan tukeminen (riistanhoito esimerkiksi riistatiheiköt taimikoissa). Lisäksi maitani tullaan todennäköisesti käyttämään tuulivoima-alueina. Pyrin siis tarkastelemaan metsää monipuolisesti ja tulevaisuusorientoituneesti - katse on aina vähintään kymmeniä vuosien päässä."

Useissa vastauksissa toistui se, miten tärkeää on saada itse päättää. Tiukkeneva ulkopuolisten puuttuminen metsänkäyttöön huoletti. Pelkäsipä joku EUn lisääntyvää sääntelyä niin paljon, että aikoo hakata kaiken mahdollisen lähiaikoina. Myös ympäristön paine koettiin ahdistavana, se, että metsänomistajaa syyllistetään. 

"Mietin että onko aika nostaa metsä kumipyörille ....Uhkana on että sotkeentuuko EU Suomen ja yksityisen metsänomistajan metsänkäyttöön ja omaisuuteen."

Moni katsoo asioita pitkällä tähtäimellä, yli sukupolven. Ikääntyvä metsänomistaja näki jatkuvan kasvatuksen vaihtoehtona, kun itse ei jaksa:

 "Ikä alkaa painaa päälle ja kaikkea jaksolliseen kasvatukseen liittyvää ei jaksa tehdä. Jatkuva kasvatus antaa tekijälle armoa."

Metsäkeskustakin vastauksissa sivuttiin – niin hyvässä kuin huonossa

"Tänään Metsäkeskuksen asiantuntijan kanssa metsäkäynnillä. Hienoa, että hän kuunteli minun arvoni ja kertoi mahdollisuuksista."

"Hyvä asioiden hoito Metsäkeskuksen kanssa, ominavuin ei olisi onnistunut.
Suosittelen muillekin metsäasioista kinnostuneille ja huolehtiville!"

"Tällä hetkellä odottelen kemera tuen maksupäätöstä. Täytyy sanoa, että prosessit on kyllä hitaat. Neljän hehtaarin harvennus valmistui kesäkuun lopussa ja ilmoitettiin heti, mutta maksupäätöksestä ei ole tietoa. Ilmoitetaan, että hallinnollinen prosessi on kesken. Ei tämä kyllä kannusta ketään, eikä ole mielestäni tätä päivää."

"Olipa typerä kysely! Kaikki oikein! Metsäkeskuksen kannattaisi keskittyä oleelliseen, metsäluonnon monimuotoisuus ei säily ilman OIKEITA toimenpiteitä. Teidän ohjeistus edelleen liiaksi päätehakkuukeskeistä."

Eräs vastaaja toivoi kyselyn oikeita vastauksia esille. Koostimme vastaukset perusteluineen kampanjasivulle.

Kyselyn arvontapalkinto meni Loviisaan

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken oli arvonta, jonka voittaja sai valita joko Stihl-raivaussahan tai Helkama-polkupyörän. Arvonnan voitti metsänomistaja Jan Länsmans Loviisasta, joka valitsi palkinnokseen Helkaman. Sopiva Helkama hybridi löytyi paikallisesta pyöräkaupasta. Tätä kirjoitettaessa Jan jo viilettää Loviisan kaduilla ja poluilla uudella hybridillään. 

Kiitos kaikille kampanjakyselyymme vastanneille. Ja erityisesti avoimeen kysymykseen kirjoittamistanne mielenkiintoisista vastauksista.

Lisätietoja
Metsänomistaja, sinä päätät! -kampanjasivu
Metsään-lehti: Metsänomistaja, tunnetko oikeutesi ja velvollisuutesi?