Gå direkt till innehållet

Ny guide och e-kurs hjälper aktörer och skogsägare att bekämpa barkborren

Aktörsmeddelande - 30.01.2023 08:31

Skogscentralen bjuder på en ny guide med samlade råd om hur man förutser, kontrollerar och bekämpar barkborreskador. Skogsägare och skogsproffs kan också bekanta sig med en e-kurs, som lär användaren att känna igen barkborreskador i skogen. Skogscentralen och Naturresursinstitutet har producerat guiden och e-kursen tillsammans.

Skadorna som granbarkborren orsakar har ökat kraftigt i Mellaneuropa och Sverige de senaste åren. Också i Finland blir risken för ökade barkborreskador allt större. Skogscentralen har gett ut en guide med råd om hur man garderar sig mot skador.

Guiden innehåller information om barkborrens livscykel, hur man känner igen skador som orsakats av barkborren, och vilka e-tjänster man kan använda för att veta var riskerna är störst. Med guiden som grund har man också producerat en e-kurs, där man lär sig hur det kan se ut i skogen när granbarkborren varit framme.

- Också om skadorna finns bara på ett litet område bör man fundera på om det finns risk att skadorna sprider sig i omgivningen. Det är också viktigt att komma ihåg att träd som redan dött inte ökar risken för insektsskador. De kan gärna lämnas kvar i skogen som död ved, säger Juho Kokkonen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Alla kan på egen hand läsa guiden och e-kursen redan under vintern.

- Då har man koll när våren sedan kommer. Skogscentralen använder guiden och materialet från e-kursen också i skogsägarrådgivningen och på kommande kurser, säger projektchefen Henna Höglund vid Finlands skogscentral.

I april ordnar Skogscentralen kursevenemang om skogsskador. Där får deltagarna tillfälle att ställa frågor och diskutera rotröta och barkborrar. Var kurserna hålls meddelas i Skogscentralens evenemangskalender före slutet av mars.

Barkborreguiden finns på Skogscentralens webbplats.

Till e-kursen Skogsskador, granbarkborren i skogen: förebygg, kontrollera och bekämpa kommer man via Skogscentralens e-lärmiljö.

Mer information ger:
Juho Kokkonen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
050 348 3332
juho.kokkonenatmetsakeskus.fi

Henna Höglund
projektchef för Monituho-projektet
Finlands skogscentral
050 514 6542
henna.hoglundatmetsakeskus.fi

Skogscentralen och Naturresursinstitutet har producerat guiden och e-kursen tillsammans i projektet Monituho och projektet Metsätuhot kuriin Kaakkois-suomessa Metukka. Båda projekten finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Metukka-projektet är en del av ministeriets Fånga kolet-helhet med klimatåtgärder.

Dags för skogsdeklarering i början av året Aktörsmeddelande - 26.01.2023 08:19
Kemera-lagen upphör vid årets slut – kom ihåg att lämna in ansökningar och begäran om tilläggstid till Skogscentralen i tid Aktörsmeddelande - 08.02.2023 08:22