Siirry pääsisältöön

Luonnonhoitoon tarvitaan tulevaisuudessa lisää tekijöitä – yrittäjille tulossa kysely koulutustoiveista

Uutinen - 17.02.2023 08:00

Suomen metsäkeskuksen yritysneuvojat haastattelevat kevättalvella 2023 luonnonhoito- ja vesiensuojeluhankkeiden nykyisiä ja tulevia toteuttajia. Vastaamalla kyselyyn yrittäjät voivat vaikuttaa luonnonhoitotöihin liittyvien koulutusten sisältöön. 

Metsuri poistaa pähkinälehdosta kuusia, jotta pähkinäpensaat saisivat enemmän valoa ja kasvutilaa. Kuva: Jukka Ruutiainen

Elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen, monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin sekä vesiensuojelun tehostamiseen tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän osaavia suunnittelijoita sekä töiden toteuttajia. Luonnonhoitoon on suunnattu aiempaa enemmän tukia. Tämä tarjoaa yrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tilaisuuksia verkostoitua alan yrittäjien ja luonnonhankkeiden suunnittelijoiden kanssa.  

Suomen metsäkeskuksen yritysneuvojat haastattelevat kevättalven aikana luonnonhoitohankkeita toteuttavia yrittäjiä. Haastattelussa kysytään luonnonhoitohankkeisiin liittyvistä osaamistarpeista sekä toiveita koulutusten aiheista ja toteutustavoista. Vastausten pohjalta Luotu-hankkeessa julkaistaan koulutusmateriaalia eri luonnonhoidon aihealueista sekä järjestetään koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. 

– Jos Metsäkeskuksen yritysneuvoja ei ole ollut sinuun vielä yhteydessä, voit ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua koulutusten ja materiaalien kehittämiseen ottamalla itse yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan, kannustaa yrittäjiä projektipäällikkö Johanna Virtanen Metsäkeskuksesta. 

Lisää osaamista luonnonhoidon suunnitteluun ja toteutukseen  

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät, Luotu-hanke on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittama hanke.   

Luotu-hankkeessa  tuotetaan monipuolista koulutusmateriaalia ja järjestetään koulutustilaisuuksia eri luonnonhoitotöistä. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan osaamista Helmi-  ja METSO-ohjelmien  elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöiden sekä vesiensuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja toimenpiteitä jatketaan valmisteilla olevassa laajapohjaisessa Priodiversity LIFE -hankkeessa, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2024 alussa ja kestää kahdeksan vuotta.  

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2022–31.8.2024. Metsäkeskuksen kumppanina Luotu-hankkeessa on Työtehoseura ja keskeisiä yhteistyötahoja ovat alan yritysten lisäksi Metsähallitus Luontopalvelut ja ELY-keskukset.   

Omien metsätietojen päivittäminen viivästyi suunnitellusta Uutinen - 16.02.2023 11:15
Kulotuksiin haetaan tekijöitä eri puolille Suomea Uutinen - 22.02.2023 09:45