Gå direkt till innehållet

Kan skogsvägarna sättas i skick de kommande åren? – det brådskar och kunniga företagare behövs

Nyhet - 25.10.2022 08:32

Skogsindustrins råvara och energiveden som behövs i värmeproduktionen börjar sin resa från skogen längs privata vägar. Bara ett fungerande vägnät möjliggör investeringar i skogsbioekonomi i Finland i även i framtiden. Finlands skogscentrals färskaste framtidsrapport konstaterar att det snabbt behövs fler professionella service- och maskinföretagare för att producera tjänster för privata vägar.

Priatvägarna är i stort behov av reparationer.

Det finns cirka 370 000 kilometer enskilda vägar, alltså privatvägar, i Finland. Längs dem bor ungefär en halv miljon människor. Det finns cirka 60 000 väglag, och det är de som beslutar om grundförbättringar och underhåll av privatvägarna. Väglagens förvaltning befinner sig i ett brytningsskede. Det finns allt större efterfrågan på professionella vägdisponenter och andra företagare som erbjuder tjänster för privatvägar.

– Det behövs mycket fler professionella serviceproducenter i vårt land framöver, eftersom mängden väntande och ogjorda reparationer på privatvägar har ökat kraftigt, säger specialexperten Timo Pisto vid Finlands skogscentral.

Yrkesfolk inom infrastruktur behövs för att producera vägtjänster 

Grundförbättringar av privatvägar börjar med att man gör upp en bra plan. Enligt Skogscentralens framtidsrapport behöver branschens aktörer fortbilda sig och ta hand om sin kompetens, för det kommer att behövas betydligt mer kompetens inom i synnerhet infrastrukturbranschen för att förbättra privatvägarnas skick. För att grundförbättringarna av vägarna ska komma i gång behöver aktörerna aktivt marknadsföra och sälja vägarbeten till väglagen.

– Inte ett enda väg- eller broprojekt startas förrän väglagen har väckts. Många av aktörerna i infrastrukturbranschen är inte bekanta med det här delområdet. Detta har bidragit till att privatvägsprojekten inte har hittat infrastrukturaktörer på önskat sätt, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Stor satsning för att trygga virkes- och energiförsörjningen

Skogscentralen har inlett det omfattande arbetet att kartlägga skicket på Finlands privata vägar och broar, utreda situationen med energivedsterminaler och uppmuntra väglagen att sätta sina vägar i skick. Projektet Tiesit producerar information som ska användas för att förbättra skicket på privatvägsnätet och trygga kommande års virkes- och energiförsörjning. Informationen ska kunna användas av företagare för att hitta nya arbetsobjekt i olika delar av landet.

Skogscentralens företagstjänster har producerat tre framtidsrapporter för företagare i år. En fjärde kommer i december, och den ska handla om såg- och trävaruindustrin. Inom Skogscentralens företagstjänster arbetar förutom företagsrådgivarna också experter på skogsvård, bioenergi, skogsvägar och logistik, träbyggande samt skogs- och naturproduktsbranschen. 

Framtidsrapporten om privatvägar och logistik finns på Skogscentralens webbplats.  

Kom med och hör mer om framtidsrapporten på webbevenemanget Yrittäjien aamunavaus - puhutaan metsäteistä 3.11. Anmäl dig till evenemanget

Nya metoder för plantskogsvård testades i hjortdjurstäta områden Nyhet - 14.10.2022 08:14
En del skogar förnyas för tidigt Nyhet - 27.10.2022 08:57