Skip to main content
Meddelanden till aktörer - 23.04.2021 09:02

Gör miljöstödsansökningar till en del av ditt utbud

Under våren börjar planeringen av skogsvårdsarbeten och avverkningar i terrängen. Det är ett bra tillfälle att diskutera tryggande av naturobjekt med skogsägaren och bedöma förutsättningarna att söka miljöstöd. Beredning av miljöstödsansökan kan öppna en ny möjlighet för aktören att erbjuda kunden också andra skogstjänster.

Aktörerna har en viktig roll i att hjälpa skogsägarna 

Under de senaste åren har allt fler aktörer hjälpt skogsägare att förbereda och göra upp ansökningar om miljöstöd. Aktörerna kan hjälpa skogsägarna både med avtal som löper ut och med att göra upp nya ansökningar. Fler aktörer behövs i det arbetet, för det finns gott om lämpliga miljöstödsobjekt och skogsägare som är intresserade av frivilligt skydd. 

Miljöstöd kan sökas för särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 § och för livsmiljöer som fyller urvalskriterierna för Metso-programmet. Medlen riktas enligt anvisningar för olika livsmiljöer till huvudsakligen trädbevuxna objekt och objekt som har de största mångfaldsvärdena.   

Känn igen naturvårdsbehov i livsmiljöerna 

Miljöstöd kan också beviljas för livsmiljöer där det behövs naturvårdsåtgärder för att återställa dem till naturtillstånd. I samband med beredningen av miljöstödsansökan kan aktören söka stöd både för planeringen och för verkställandet av naturvårdsarbetet. 

Vård och iståndsättning av livsmiljöer är bland annat att leda om eller lägga igen diken som leder ut i en bäck, höjning av vattennivån genom fördämningar, röjning eller avverkning av gran i lundar och återställning av vattenbalansen på trädbevuxen torvmark genom att lägga igen diken. 

Medel finns för miljöstöd, naturvård och beredningsersättning 

För 2021 finns det 8,3 miljoner euro reserverat som miljöstödsmedel, vilket är nästan en miljon mer än vad som användes 2020. Miljöstödsmedelen har delats upp mellan landskapen, men precis som tidigare år kan man under årets lopp flytta över medel till andra landskap om det behövs. 

Aktörer kan ansöka om ersättning för reella och rimliga kostnader för beredningen av miljöstödsansökan. Ersättningen för beredningen kan vara högst 20 procent av den miljöstödsersättning som betalas till skogsägaren. 

Skogscentralen erbjuder utbildning och material om beredning av miljöstödsansökan 

Skogscentralen stöder aktörerna i beredningen av miljöstödsansökningar genom att ordna både regional och riksomfattande utbildning. De riksomfattande webbinarierna ordnas på finska:  

  • 4.5.2021 kl. 9-11 Elinympäristöjen hoito ja kunnostus ympäristötukihakemuksen valmistelun yhteydessä  
  • 31.8.2021 kl. 9-11 Kysy asiantuntijalta ympäristötukihakemuksen laadinnasta  

Anmäl dig via Skogscentralens evenemangskalender och kolla gärna in också det övriga kursutbudet, som uppdateras varje vecka. 

På Skogscentralens webbplats hittar du mer information om stöd- och finansieringsvillkoren, de blanketter som behövs för att göra upp ansökan och räknetabellen för miljöstödet. 
  
Mer information:   

De riksomfattande webbinarierna:   

Riitta Raatikainen   
ledande expert på naturvård  
Finlands skogscentral 
tfn 050 314 0440 
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi

Regionala utbildningar och frågor om hjälp med beredning av ansökan:  

  • Nina Jungell (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Nyland) 
  • Matti Välimäki (Kajanaland., Lappland, Norra Österbotten)  
  • Jarmo Laitinen (Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax)  
  • Jarmo Uimonen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland)  
  • Marjo Ahola (Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen)