Gå direkt till innehållet
Nyhet - 21.12.2021 10:53

Ge naturen en gåva

Naturen har alltid varit viktig för finländarna. Coronatiden har gjort att den blivit ännu viktigare för att upprätthålla våra fysiska och psykiska resurser. För att naturen ska hållas mångsidig och artrik behövs handling. Det finns flera sätt att värna om naturen. Ett av dem är att delta i kampanjen Min naturgåva.

Ett vinterlandskap fotograferat från högt uppe på en backe.

Man kan erbjuda speciellt natursköna eller artrika objekt till kampanjen Min naturgåva. Foto: Riitta Raatikainen

Allas insatser behövs för att bevara den biologiska mångfalden. Skulle du kunna tänka dig att ge naturen en julklapp i år?

Kampanjen Min naturgåva uppmuntrar oss att skydda våra egna kära naturobjekt. Under kampanjen räknar mani hop alla hektar som privatpersoner och företag skyddat, och så skyddat staten lika många hektar av sin egen mark.

Ett skyddsbeslut som fattas under kampanjen skyddar alltså den dubbla mängden natur. Också kommuner och församlingar kan ge naturgåvor.

Naturgåvan kan vara naturskön eller ha mångfaldsvärden 

Man kan föreslå alla objekt som fyller naturvårdslagens krav på naturskyddsområden. En allmän princip för att ett naturskyddsområde ska kunna grundas kan till exempel vara att där förekommer en hotad art, en speciell naturformation eller extra vacker natur.

Områdena kan vara olika stora, så det går bra att erbjuda också små objekt. Det kan vara myrar, skog eller vårdbiotoper. Varje gåva är värdefull för naturens mångfald. 

Kampanjen pågår till slutet av 2022  

Min naturgåva är en fortsättning på en kampanj under jubileumsåret Finland 100, som gick under namnet Min naturgåva till hundraåringen. I kampanjen 2017 grundades 170 skyddsområden på sammanlagt 3 064 hektar. Det överträffade förväntningarna med råge, eftersom målet hade satts på 1 800 hektar.

Du kan anmäla ett område på dina egna marker till kampanjen med hjälp av formuläret på Miljöministeriets webbplats eller genom att kontakta din NTM-central.

På objekten grundas permanenta privata naturskyddsområden. Då behåller ägaren ägarskapet, men skogen är permanent skyddad, och ett lika stort område skyddas på statens mark.

Privatpersoner och företag i hela Finland utom Åland kan föreslå naturgåvoobjekt. Kampanjen fortsätter till slutet av 2022. Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för kampanjen.

 Läs mer om kampanjen Min naturgåva på Miljöministeriets webbplats.