Gå direkt till innehållet
Nyhet - 17.12.2021 09:41

Kemera-stöd för att reparera stormskadade skogsvägar i norr

I norra Finland kan kemera-stöd beviljas för grundlig förbättring av skogsväg så att det täcker 60 procent av kostnaderna för vägprojektet. I normala fall ska det ha gått 20 år sedan föregående stödfinansiering betalades för att stöd ska kunna betalas på nytt. I de områden som härjades av stormen Paula i somras kan finansiering nu beviljas också innan tidsfristen på 20 år löpt ut.

En skogsväg på vintern

Bildtext: Skogsvägarna behöver regelbundet underhåll. Statligt kemera-stöd för grundlig förbättring av skogsväg kan sökas hos Skogscentralen. 

Kemera-stöd för grundlig förbättring av skogsväg kan beviljas på nytt innan 20-årsfristen löpt ut till exempel på den grund att transportfordonen eller virkesflödena har förändrats betydligt efter att vägen byggdes. Men också då ska det ha gått minst 15 år sedan föregående utbetalning.

Vägnätet åldras och virkestransporterna har blivit tyngre. De här två sakerna tillsammans utmanar skogsvägarnas bärkraft och användbarhet. Dessutom påfrestar det förändrade klimatet vägarna då väglaget är dåligt under längre tider än förr och stormskador för med sig oförutsedda transportbehov.

– I norra Kajanaland befinner man sig efter stormen Paula i en situation där områdets skogsvägnät under ett halvt år har utsatts för en sådan påfrestning som under normala förhållanden inte skulle ske ens under tjugo års tid. Där kan vi bevilja kemera-finansiering på nytt när det har gått minst femton år sedan slutbetalningen av det föregående projektet. Markägarna gör klokt i att utnyttja den möjligheten, så att kommande förnyelse- och skogsvårdsarbeten kan skötas med hjälp av ett bra vägnät, säger Jussi Pirkonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

I Norra Österbotten finns det 691 kilometer skogsväg som blev klara för 15-20 år sedan och i Kajanaland 590 kilometer. I områdena där stormen Paula drog fram finns det mycket skogsväg som kan behöva repareras och där man kan få kemera-stöd för det. Närmare information om objekten kan fås av Skogscentralen.

Läs mer om kemera-stöd för skogsvägar på Skogscentralens webbplats.