Siirry pääsisältöön
Uutinen - 21.12.2021 10:42

Anna lahja luonnolle

Luonnon merkitys on ollut aina tärkeä suomalaisille. Korona-aika on lisännyt entisestään luonnon merkitystä fyysisten ja henkisten voimavarojen ylläpitäjänä. Luonnon monimuotoisuus ja lajisto ei säily ilman tekoja. Suojelukeinoja on useita ja yksi niistä on Luontolahja-kampanjaan osallistuminen.  

Talvinen maisema korkealta mäeltä.

Luontolahja-kampanjaan voi tarjota erityisen luonnonkauniita ja monimuotoisia kohteita. Kuva: Riitta Raatikainen

Kaikkia tarvitaan mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Voisitko sinä tänä jouluna tehdä päätöksen ja antaa joululahjan luonnolle?   

Luontolahja-kampanjalla kannustetaan suomalaisia suojelemaan omat rakkaat luontokohteensa. Luontolahja-kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan.  

Kampanjan aikana tehty suojelupäätös suojelee siis kaksinkertaisen määrän suomalaista luontoa. Myös kunnat ja seurakunnat voivat antaa oman luontolahjansa.  

Luontolahja-kohde voi olla luonnonkaunis tai monimuotoinen  

Luontolahjaksi voi ehdottaa kaikkia kohteita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä voi olla muun muassa uhanalaisen lajin esiintyminen, erikoinen luonnonmuodostuma tai erityinen luonnonkauneus.  

Laajuudeltaan kohteet voivat olla erikokoisia, joten myös pienialaisia kohteita kannattaa tarjota luontolahjaksi. Luontolahja voi olla suota, metsää tai perinneympäristöä. Jokainen lahja on luonnon monimuotoisuudelle arvokas. 

Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka  

Luontolahja-kampanja on jatkoa Suomi 100 -juhlavuoden kampanjalle, joka toteutettiin nimellä Luontolahjani satavuotiaalle. Vuonna 2017 kampanjassa perustettiin yhteensä 170 suojelualuetta, jotka ovat yhteensä 3064 hehtaaria. Kampanja ylitti reilusti suojelutavoitteensa, joka oli 1800 hehtaaria.   

Voit ilmoittaa Luontolahja-kampanjaan kohteen omilta mailtasi ympäristöministeriön verkkosivujen ilmoituslomakkeella   tai ottamalla yhteyttä alueesi ELY-keskukseen.  

Kohteista perustetaan pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tällöin maanomistus säilyy omistajalla, mutta metsä on pysyvästi suojeltu ja sama määrä suojellaan valtion maalla.  

Luontolahja-kohteita voivat esittää yksityiset maanomistajat tai yritykset koko Suomen alueelta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luontolahja-kampanja kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Kampanjan toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.   

Lue lisää kampanjasta ympäristöministeriön verkkosivuilta.