Skip to main content
Nyhet - 01.09.2021 08:27

Fler ekosamlingsområden kan grundas i skogarna

År 2019 fanns det 4,6 miljoner hektar ekoinsamlingsområden i Finland. Planen är att det ska öka till det dubbla eller mer. Största delen av skogarna i vårt land är lämpliga som ekoinsamlingsområden eftersom här används mycket litet gödsling- och bekämpningsmedel som inte passar i ekoområden. Ekocertifieringen av skog påverkar inte skogsvården. Skogsägaren får fortfarande sköta skogen som hen vill.

En person håller en trämugg full med lingon i handen.

Lingonen är ännu värdefullare när de är ekologiska.

I Finlands skogar finns enorma möjligheter att plocka olika naturprodukter. Genom att samla naturprodukter kan man få inkomster av sin skog också mellan avverkningarna. Man kan till exempel plocka granskott eller björklöv i samband med slyröjningen.

De finländska företag som använder naturprodukter behöver ekologiska bär och granskott som råvara.

– När man certifierar skogen som ekoinsamlingsområde får skogens gåvor det värde de förtjänar. Det är ett litet besvär, men det gör mycket för den finländska ekoproduktionen, säger Anne Annala, projektchef för projektet Luomua metsäluonnosta (ungefär Ekologiskt från skogsnaturen).   

Skogen kan certifieras som ekoinsamlingsområde 

Det finns två sätt för skogsägare att ansluta sin skog till ekoinsamlingsområdena, en disponentmodell och en grundmodell.

Disponentmodellen passar skogsägare som bara har rollen som plockare eller som vill upplåta sin skog för samling av ekoprodukter. I disponentmodellen sköter disponenten ärendena kring ekoinsamlingsområdet, men skogsägaren förbinder sig att följa villkoren för ekoproduktion.

Grundmodellen passar skogsägare som tänker ägna sig åt direktförsäljning av ekologiska produkter. Skogsägare som går enligt grundmodellen kan utnyttja skogens gåvor på ett mångsidigare sätt än de som väljer disponentmodellen. För att kunna sälja till exempel granskott som ekoprodukt måste man gå enligt grundmodellen.

Läs mer om ekocertifiering på Skogscentralens webbplats. 

Kampanj kör igång på finska  

I september inleder projektet Luomua metsäluonnosta en kommunikationskampanj för att uppmuntra skogsägare att ansluta sina skogar till ekouppsamlingsområdena. Kampanjen Luomuna arvokkaampaa kommer att synas på finska på tv, på radio och i sociala medier.

Finlands skogscentral leder projektet Luomua metsäluonnosta  med målet att öka mängden ekouppsamlingsområden genom kommunikation. I projektet deltar också föreningen Arktiska aromer och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet.

Luomuna arvokkaampaa -kampanjbild som föreställer ett par händer som håller upp en skog med bär och svamp i handflatorna. På bilden finns också EU:s ekologga.

Kampanjen Luomuna arvokkaampaa kommer att synas i medierna under hösten.