Skip to main content
Uutinen - 01.09.2021 08:00

Lisää luomukeruualueita metsiin 

Suomessa oli  2019 vuonna 4,6 miljoonaa hehtaaria luomukeruualueita, mutta määrä olisi mahdollista ainakin tuplata. Kotimaan metsistä valtaosa sopii luomukeruualueiksi, sillä Suomessa käytetään hyvin vähän luomuun sopimattomia lannoitteita ja torjunta-aineita.  Metsien luomusertifiointi ei vaikuta metsänhoitoon. Metsänomistaja saa edelleen hoitaa metsiään haluamallaan tavalla.   

Henkilö pitelee kädessään kuksaa, joka on täynnä puolukoita.

Luomuna puolukat ovat vieläkin arvokkaampia. 

Suomen metsissä olisi valtavat mahdollisuudet erilaisten luonnontuotteiden keräämiselle. Metsästä voi saada tuloa myös hakkuiden välillä keräämällä luomuluonnontuotteita.  Esimerkiksi taimikonhoidon yhteydessä voi kerätä kuusenkerkkää tai koivunlehteä.  

Suomalaiset luonnontuotteita käyttävät yritykset tarvitsevat luomulaatuista raaka-ainetta, niin marjoja kuin esimerkiksi kuusenkerkkää.   

– Sertifioimalla metsät luomukeruualueeksi metsän antimet saavat ansaitsemansa arvon.  Se on pieni vaiva, mutta edistää paljon suomalaista luomutuotantoa, sanoo Luomua metsäluonnosta -hankkeen projektipäällikkö  Anne Annala Suomen metsäkeskuksesta.    

Metsän  sertifiointi luomukeruualueeksi  

Metsänomistaja voi liittyä luomukeruualueisiin kahdella tavalla, selvittäjämallilla tai perusmallilla.   

Selvittäjämalli sopii metsänomistajalle, joka toimii vain poimijan roolissa tai haluaa antaa metsänsä luomukeruukäyttöön. Selvittäjämallissa selvittäjä hoitaa luomukeruualueeseen liittyvät asiat, mutta metsänomistaja sitoutuu luomutuotannon ehtoihin.  

Perusmalli sopii metsänomistajalle, joka aikoo myydä suoraan luonnontuotteita luomuna.  Perusmallilla liityttäessä metsänomistaja pystyy hyödyntämään metsänsä antimia monipuolisemmin kuin selvittäjämallilla liityttäessä. Esimerkiksi kuusenkerkkien myynti luomuna edellyttää perusmallilla liittymistä.    

Lue lisää metsän luomusertifioinnista Metsäkeskuksen verkkosivuilta.  

Luomuna arvokkaampaa –kampanja alkaa  

Syyskuun alussa pyörähtää käyntiin Luomua metsäluonnosta -hankkeen tuottama  viestintäkampanja, jossa innostetaan metsänomistajia liittämään metsänsä osaksi luomukeruualueita.  Luomuna arvokkaampaa -kampanja näkyy televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassakin.   

Suomen metsäkeskuksen vetämän Luomua metsäluonnosta -hankkeen  tavoitteena on lisätä luomukeruualueiden määrää viestinnän avulla.  Hanketta ovat toteuttamassa myös Arktiset Aromit ry ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.   

Luomuna arvokkaampaa -kampanjakuva, jossa kämmenillä on metsää, marjoja ja sieniä. Kuvassa on myös EU:n luomutunnus.

Luomuna arvokkaampaa –kampanja näkyy syksyn aikana eri medioissa.