Skip to main content
Nyheter - 25.02.2021 14:41

Färska uppgifter i MinSkog.fi om plantbestånd som behöver slyröjning

Finns det plantbestånd som behöver slyröjning på dina skogsfastigheter? Nu har fastighetsspecifika uppgifter om plantbestånd vars tillväxt bromsas upp av omgivande sly, uppdaterats i tjänsten MinSkog.fi. Med hjälp av uppgifterna är det lätt att planera kommande skogsvårdsarbeten.

Man med röjsågen i plantbeståd

Bildtext: Slyröjningen är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena.

Färska uppgifter om plantbestånd som behöver tidig vård, det vill säga slyröjning, uppdaterades nyligen i Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Materialet visar de plantstånd vars barrträd har uppnått en höjd av en meter och vars tillväxt bromsas upp av omgivande lövträdssly. Man kan läsa uppgifterna genom att logga in i tjänsten MinSkog.fi.

– Det lönar sig att vårda ett anlagt plantbestånd i tid. Det är en satsning på skogens välbefinnande och säkerställer den kommande avkastningen. Med hjälp av den tillgängliga skogliga informationen visar vi i karttjänsten de objekt som sannolikt behöver vårdåtgärder. Det är bra att kontrollera läget i terrängen innan man börjar arbetet, tipsar Ilpo Rautio, chef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Vilka plantbestånd som behöver röjas på sly har tagits fram genom att kombinera satellitdata, skogsdata och uppgifter i anmälningar om användning av skog. De figurer för vilka Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd redan har sökts har tagits bort från objekten.

Skjut inte upp slyröjningen  

Slyröjningen är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena eftersom den säkerställer att skogen utvecklas till värdefullt timmer. Om slyröjningen utförs för sent ökar också kostnaderna för skogsvårdsarbetet med 10–15 procent. Om arbetet utförs tre år för sent är blir arbetet nästan hälften dyrare för skogsägaren.

Vid slyröjningen kan man lämna små, till exempel 10 x 10 meter stora områden helt och hållet utanför behandlingen. Dessa områden ger därefter skydd till exempel för vilt och förbättrar naturvärdena.  

Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd

För tidig vård av plantbestånd kan man ansöka om statligt Kemera-stöd. Stödet uppgår till 160 euro per hektar. Kemera-stöd beviljas dem som utfört slyröjning på ett plantbestånd av minst en hektar och det vårdade området består av skogsfigurer på minst en halv hektar var. Stöd för tidig vård av plantbestånd kan sökas i MinSkog.fi.

Mer information om villkoren för Kemera-stöd finns på Skogscentralens webbplats.