Skip to main content
Uutinen - 25.02.2021 09:34

Varhaishoitokohteista on taas tietoa Metsään.fi-palvelussa

Onko sinun metsätilallasi varhaishoitoa tarvitsevia taimikoita? Metsään.fi-palveluun on jälleen päivitetty tilakohtaiset tiedot taimikoista, joiden kasvua ympäröivä vesakko hidastaa. Tietojen avulla on helppo suunnitella tulevia metsänhoitotöitä. 

Mies raivaussahan kanssa taimikossa alkutalvesta.

Kuvateksti: Taimikon varhaishoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä.

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on päivitetty hiljattain tuoreet tiedot varhaishoitoa tarvitsevista taimikoista. Aineistossa näkyvät taimikot, joissa havupuut ovat saavuttaneet metrin pituuden ja joiden kasvua ympäröivä lehtipuuvesakko hidastaa. Tietoja pääsee katsomaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun.  

– Perustettu taimikko kannattaa hoitaa ajoissa. Se on satsaus metsän hyvinvointiin ja varmistaa tulevat tuotot. Käytettävissä olevaa dataa hyödyntäen tuomme karttapalveluun esille kohteet, jotka todennäköisesti tarvitsevat hoitotoimenpiteitä. Tilanne kannattaa tarkastaa maastossa ennen töiden aloittamista, kannustaa metsänomistajapalvelujen päällikkö Ilpo Rautio Suomen metsäkeskuksesta.  

Varhaishoitokohteita on löydetty yhdistämällä satelliittidataa, metsävaratietoa ja metsänkäyttöilmoitusten tietoja. Kohteista on poistettu kuviot, joille on jo haettu varhaishoidon kemera-tukea.  

Varhaishoitoa ei kannata lykätä  

Taimikon varhaishoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotöistä, koska se turvaa metsän tulevan kasvun arvokkaaksi tukkipuuksi. Varhaishoidon viivästyminen nostaa vuosittain metsänhoitotyön kustannuksia 10-15 prosenttia. Kolme vuotta myöhässä tehty työ on metsänomistajalle jo lähes puolet kalliimpaa kuin ajoissa tehty.   

Taimikon varhaishoidossa alueelle voi jättää pieniä, esimerkiksi 10x10 metrin kokoisia alueita, joita ei käsitellä lainkaan. Jatkossa käsittelemättömät kohdat tarjoavat suojaa esimerkiksi riistalle ja parantavat luontoarvoja.   

Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon  

Taimikon varhaishoitoon voi hakea valtion kemera-tukea, jota maksetaan 160 euroa hehtaarilta. Kemera-tukea saa, kun varhaishoitoa on tehty vähintään hehtaarin alalla, ja hoidettu alue koostuu vähintään puolen hehtaarin metsäkuvioista. Tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea Metsään.fi-palvelussa.  

Kemera-tuen tarkemmista ehdoista on lisätietoa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.