Skip to main content
Aktörsmeddelande - 26.08.2021 14:23

Ändringen i nedladdningen av xml-filer i MinSkog.fi har senarelagts

Tidigare meddelade vi att det från och med den 25 augusti blir möjligt att ladda ner xml-filer i version 1.8 i MinSkog.fi och att möjligheten att ladda ner äldre filformat samtidigt skulle försvinna.

På grund av tekniska utmaningar har vi senarelagt ändringen. Det finns således fortfarande möjlighet att ladda ner figuruppgifter i MinSkog.fi på samma sätt som tidigare, det vill säga som xml-filer som är förenliga med versionerna 1.4–1.7 av skogsdatastandarden.

Förutom i tjänsten MinSkog.fi kan fastighetsvisa figuruppgifter som omfattas av skogsägarens samtycke laddas ned även via Skogscentralens nedladdningstjänst för skogsdata. Där kan versionerna 1.7 och 1.8 av skogsdatastandarden användas. Användningen av laddningstjänsten för skogsdata förutsätter att organisationen har tagit i bruk Suomi.fi-informationsleden

Fastighetsgränserna har uppdaterats

Fastighetsgränserna uppdaterades i MinSkog.fi den 25 augusti. Om en fastighetsgräns har ändrats medför det ändringar även i figurerna. Vi granskar just nu figuruppgifterna och rättar dem så fort som möjligt så att de motsvarar de nya fastighetsgränserna.

Skogscentralens kundtjänst ger mer information vid behov: kundtjanst(at)skogscentralen.fi, 029 432 407.

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 4/2021.