Gå direkt till innehållet

Kontinuerlig beståndsvård

I kontinuerlig beståndsvård förnyar och sköter man inte skogen som en likåldrig trädgeneration, utan skogen består av träd av många olika storlekar och åldrar. Vid avverkningarna tar man bort en del av träden genom plockhuggning eller luckhuggning. Avverkningscykeln upprepas med ungefär 15-20 års mellanrum. De små träden utgör den största gruppen i stamantalet. För att man ska kunna idka kontinuerlig beståndsvård måste det komma upp plantor naturligt och nya träd måste kunna utvecklas ur underväxtreserven. Beståndet måste vara friskt.

Mer information