Siirry pääsisältöön

Jatkuvassa kasvatuksessa metsää ei uudisteta ja kasvateta yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena, vaan metsiköissä on monen kokoisia ja eri-ikäisiä puita. Hakkuissa poistetaan osa puustosta poimintahakkuin tai pienaukkohakkuulla. Hakkuukierto toistuu metsikössä noin 15–20 vuoden välein. Pienten puiden osuus runkomäärästä on suurin. Jatkuvan kasvatuksen edellytys on, että uusia taimia syntyy luontaisesti ja uusia puita kehittyy alikasvosreservistä. Puuston tulee olla tervettä.

Lisätietoja