Gå direkt till innehållet

Klimatsmart skogsvård

Klimatsmart skogsvård tar planmässigt och aktivt hand om trädbeståndets livskraft och tillväxt. En vårdad, livskraftig, frisk och växtkraftig skog är en effektiv kolsänka och kan samtidigt bättre anpassa sig till de extremväder och skaderisker som klimatförändringen innebär. Blandskog ökar den biologiska mångfalden i skogen och minskar risken för skador i situationer där ett visst trädslag är utsatt. Mer information om skogsskador finns på sidan om skogsskador.

Gödsling och beskogning ökar kolsänkan

Skogens förmåga att binda kol kan förbättras med gödslingsmedel som inte hotar naturen och genom att beskoga öppen mark. Genom att gödsla kan man korrigera näringsobalans i marken och den tillväxthämning som den orsakar. I torvmark råder det oftast brist på flera näringsämnen som träden behöver för att växa. Askgödsel av god kvalitet kan få bestånd på torvmark att växa bättre, vilket gör att beståndet, rotverket och marken effektivare tar upp koldioxid från luften. Genom att beskoga öppna platser kan man öka skogsarealen, som är värdefull även för kolbindningen.

Genom att reglera vattennivån i torvmarksskog kan man trygga beståndets tillväxt och minimera riskerna för utsläpp av växthusgaser. Med vattenvårdsmetoder, till exempel skyddszoner och grävavbrott, kan man minimera risken för att näringsämnen sköljs ut i vattendrag. Mer information om skogsbruk på torvmark finns på sidan Vård av torvmarksskog.

Snabbt ny skog

I det klimatsmarta skogsbruket håller man också skogsvägarna i gott skick och ser till att trädbeståndet börjar växa bra. Underhåll och grundförbättringar av skogsvägarna säkerställer att vägarna bär. En snabb förnyelse som passar växtplatsens egenskaper gör att den nya plantgenerationen snabbt börjar växa och binda kol.
Man bör välja den markberedningsmetod som passar bäst på växtplatsen. Då växer beståndet betydligt snabbare än om ingen markberedning görs, och det kommande beståndet lagrar effektivare kol i träden och i marken. Med förädlade frön och plantor kan man öka skogens tillväxt och kolbindning jämfört med naturligt odlingsmaterial.