Gå direkt till innehållet

Håll dig uppdaterad

Det går lätt att göra skattedeklarationen när man genast sparar och bokför alla kvitton som har med skogsbruket att göra. Många använder ett bokföringsprogram eller ett anteckningsblock för att bokföra inkomster, utgifter och resor.  

När man har gjort all bokföring längs med året och uppföljningsinformationen om det föregående årets avskrivningar, reserveringar och skogsavdrag har flyttats är det lätt att slutföra skattedeklarationen. Skatteförvaltningen publicerar vid årsskiftet ifyllnadsinstruktioner för 2C-blanketten och anvisningar för harmonisering av beskattningen av det gångna året. Avdragen räknas ut utgående från värdena som fåtts med de här anvisningarna. Det kommer ett sammandrag av virkesköparna om virkesförsäljningen i början av det år som följer skatteåret, från vilken man kan kontrollera inkomsterna. 

I slutet av januari publiceras många bra instruktioner från vilka man kan lära sig nytt. Det erbjuds även skattekurser runt samma tider, som det lönar sig att delta i.

Skattedeklarationen och deklarationen av skatter på eget initiativ skickas från många bokföringsprogram rakt till skattemyndigheten. Man kan även skriva ut blanketterna och göra deklarationen i MinSkatt eller skicka per post.

Du kan även göra deklarationen så här

Leta fram alla verifikat på inkomster och utgifter från fjolåret. Ordna verifikaten i rätt ordning enligt tid så att inkomster och utgifter ligger i olika högar. Räkna ut inkomster, utgifter och annat som ska anges på skattedeklarationen utgående från verifikaten. Skriv sedan ner allt det här på 2C-blanketten. Därifrån är det lätt att föra över uppgifterna till deklarationen i MinSkatt. Det kan hända att du behöver anteckningarna från skogsskattedeklarationen året innan som grund för avskrivningar, reserveringar och skogsavdraget. 

Skatteförvaltningen har gjort upp anvisningar för hur man deklarerar skogsskatten i MinSkatt.

  

Frågor och svar om skogsbeskattningen

Hur gör jag anteckningar om skogsbeskattningen? 

Du behöver alla kvitton från skogsbruket, verifikat som visar inkomster och utgifter och en kördagbok. Anteckningarna kan finnas i ett häfte eller på datorn i ett kalkylprogram. Skogsägaren måste inte göra en dubbel bokföring som företag måste göra. 

Jag fick in 10 400 euro för sålt virke på mitt konto. Ska jag ange den summan som virkeshandelsinkomst i skattedeklarationen? 

Nej. Ta en titt på de papper som virkesköparen har gett dig, där ser du den rätta summan. Av den summa som har betalats in på ditt konto har ofta förskottsinnehållningen dragits av och mervärdesskatten (moms) lagts på. 10 400 euro är sannolikt inte rätt summa och deklarationen blir troligtvis fel om du använder den summan. 

Det utfördes kemera-stött arbete på min fastighet och stödet betalades direkt till serviceleverantören. Ska jag betala skatt på det stödet? 

Det är mottagaren av kemera-stödet som ska betala skatten. Om stödet betalades direkt till en aktör behöver du inte fundera på det i din egen beskattning. I det här fallet har du fått en moms-räkning för jobbet, dra det av i din beskattning.  

En granne berättade att han hade räknat med ett metspö i skogsbeskattningen, varför det? 

I skogsbeskattningen kan du dra av inköp som har med skogsbruket att göra. Sådana saker kan vara plantor, bränsle, skogsförsäkring och tidningar som har med skogsbranschen att göra. I skogsvården används ofta ett fyra meter långt metspö för att räkna ut hur många träd som växer på en hektar. Men om metspöet bara används till fiske har det inget med skogsbeskattningen att göra. Mera information om hur man mäter trädbeståndet som lämnats för att växa hittar du på sidan 5 i instruktionerna för egenkontroll vid plantskogsvård (på finska).  

En skogshuggare arbetade i min skog under sommaren 2021 men räkningen kom först i januari 2022, hur deklarerar jag det? 

Huvudregeln är att skogsbrukets inkomster och utgifter deklareras det år då pengarna har rört sig. Om du betalar räkningen år 2022 så är det en utgift som uppstått år 2022 trots att arbetet har utförts redan 2021. 

 Jag skötte mycket skogsärenden per telefon och på datorn, kan de kostnaderna dras av i beskattningen? 

Du ringde sannolikt samtalen med samma telefon som alla dina andra samtal? Uppskatta hur mycket samtalen som gällde skogsbruket kostade och skriv ner det här bland de övriga skogsbruksutgifterna för året. Det samma gäller om du använt en dator, uppskatta hur stor andel skogsbruket har i den totala användningen av datorn och dra av kostnader enligt det. 

Jag högg mycket ved och det gick åt otroligt mycket bränsle, visst kan jag dra av kostnaden i beskattningen? 

Vad gjorde du med veden? Sålde du den eller värmde du din egen bastu? Om du sålde veden räknas det som skogsbrukskostnad, men om du själv använde veden är det inte en kostnad som har med skogsbruket att göra. Det här gäller också resekostnader, bränslekostnader, arbetsredskap med mera som har att göra med vedtillverkning. 

Jag använde fyrhjulingen till att föra plantor till planteringsområdet och för att titta på älgskador. Hur drar jag av kostnaderna för fyrhjulingen?

Du kan dra av 14 euro per timme som du använder fyrhjulingen. En snöskoter, fyrhjuling eller traktor kan bara i undantagsfall räknas som skogsbrukets maskinpark.

  Jag ordnade talko för plantering av träd och det blev dyrt. Hur kan de kostnaderna dras av i beskattningen? 

Du säger att det behövdes en olycksfallsförsäkring och god mat för att locka talkoarbetarna. Alla plantor kom ner i marken och ni hade dessutom roligt. Vad gäller beskattningen så är det detta som gäller: Olycksfallsförsäkringen är en kostnad i skogsbruket. För serveringen kan du dra av 6,90 euro per person och dag. Anteckna vad du bjöd på och vem som åt av maten. 

Måste jag alltid utföra arbete i skogen för att kunna dra av resekostnaderna? 

I skogsbeskattningen räknas resekostnader som en del av skogsbrukets kostnader. En resa kan till exempel vara en resa för att göra skogsarbete eller för att ha ett möte som har med skogsbruket att göra. Alltid måste man inte göra praktiskt arbete, utan en resa för att kontrollera skogens skick efter en storm räknas också. I skogssammanslutningar och dödsbon kan varje delägare anteckna sina egna resor. Kilometerersättningen är 0,25 euro per kilometer. Du måste ha en kördagbok för att kunna dra av resekostnader i skogsbeskattningen. 

Kan jag dra av dagpenning i skogsbeskattningen? 

Dagpenning i skogsbruket fungerar lite på samma sätt som kilometerersättningen. Ingen betalar ut ersättningen åt dig i form av pengar. Du kan ändå dra av dagpenning i beskattningen utgående från dina egna anteckningar, bara vissa villkor uppfylls. Dagpenning kan du dra av när du gör en resa som har att göra med skogsbruket till en särskild plats, som till exempel till en utbildningsdag som anknyter till skogsbruket. Dagpenningen kan dras av om resan tar minst sex timmar och platsen är minst 15 kilometer hemifrån. Dagpenningen är 16 euro för minst sex timmar och 29 euro för minst tio timmar. Observera att du måste besöka den egna skogen på egen räkning – du kan inte dra av dagpenning för resor till den egna skogen. 

I år har jag bara inkomster, nästa år bara utgifter. Hur kunde jag balansera upp skogsbrukets resultat? 

En del av det här årets inkomster kan flyttas över för att beskattas under de kommande åren. Det här kan man göra med en så kallad utgiftsreservering.  Högst 15 procent av de beskattningsbara inkomsterna skrivs in i utgiftsreserveringen. Förfarandet påverkar inte den totala skattesumman utan är bara ett sätt att flytta över en del av ett års inkomster för att beskattas under kommande år. Det här kan vara en bra lösning speciellt för dödsbon. 

Jag har förstått att en del av det jag betalar när jag köper en fastighet kan dras av i beskattningen. Hur? 

Om du har köpt en skogsfastighet eller på något annat sätt tagit över den mot en ersättning så kan du dra av delar av anskaffningskostnaden genom skogsavdrag. Räkna ihop anskaffningspris, överlåtelseskatt, lagfartskostnader, ersättning till personen som bestyrker köpet och övriga eventuella kostnader för anskaffning av fastigheten. Ta sedan 60 procent av den summan så får du skogsavdragets grund. Skogsavdraget kan utnyttjas under de år då du också har inkomster från skogsbruket. Skogsavdraget är bra men något komplicerat att förstå sig på. För den som kan ha nytta av avdraget lönar det sig att sätta sig in i saken. 

Skogsavdraget berör fastigheter köpta 1.1.1993 och senare. Du kan ha fått en fastighet som berättigar till skogsavdrag i gåva eller ärvt den. Då får du motsvarande avdragsrätt som den förra ägaren hade vid tidpunkten för ägarbytet. Läs mer om skogsavdraget.  

Jag fick skogsfastigheten som gåva, kan gåvoskatten dras av i skogsbeskattningen? 

För fastigheter som du har fått i gåva 2017 eller senare kan du få skogsgåvoavdrag. Skogsgåvoavdraget sänker den beskattningsbara skogsinkomsten. 
 
Skogsavdraget, utgiftsreservering och skogsgåvoavdrag. Lönar det sig att göra alla dessa avdrag och reserveringar? 

Skogsavdrag och reserveringar som görs på 2C-blanketten minskar möjligheterna att använda skogsgåvoavdraget. Om du har möjlighet att utnyttja skogsgåvoavdraget och du vill använda det fullt ut, lönar det sig att räkna ut den rena kapitalinkomsten från skogsbruket under 15 år efter att du fått gåvan. Skogsgåvoavdragskalkylatorn visar hur stora inkomster du behöver för att kunna utnyttja avdraget. Skogsgåvoavdraget förfaller efter 15 år. Det kan hända att det inte lönar sig att göra skogsavdrag. Skogsavdraget förfaller inte, och reserveringarna kan dela upp inkomsterna så att de blir under gränsen för skogsgåvoavdraget. 

Måste jag betala mervärdesskatt om jag är momspliktig? 

Vad gäller mervärdesskatt  behandlas skogsägare på samma sätt som övriga företagare. När du köper saker för skogsbruket betalar du mervärdesskatt till försäljaren på dem. När du säljer virke betalar virkesköparen mervärdesskatten åt dig. I slutet av året drar du av mervärdesskatten på det du sålt från mervärdesskatten på det du köpt. Utgående från den uträkningen ska du antingen betala mervärdesskatt eller så får du tillbaka pengar av Skatteförvaltningen. 

Ett konkret exempel på mervärdesskatt: Du har anmält dig som momspliktig. Du köper gummistövlar och arbetshandskar som du ska använda när du planterar träd. De kostar 124 euro. 100 euro är en del av skogsbrukets utgifter det året. Mervärdesskattens andel, 24 euro, deklarerar du på periodskattedeklarationen eller på MinSkatt. Om du inte det året har andra mervärdesskattehändelser så får du 24 euro tillbaka av Skatteförvaltningen. 

Du visste väl det här? 

Skogscentralen framställer avgiftsfritt basuppgifter om din skog på statens bekostnad. Logga in på e-tjänsten MinSkog.fi med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. I tjänsten kan du också spara anteckningar som har med beskattningen att göra. Det kostar ingenting att använda MinSkog.fi.