Gå direkt till innehållet

Power BI -rapporterna presenterar tidsserier och jämförelser landskapsvis och för hela landet om användningen av råvirke och den totala virkesförbrukningen, samt om den totala förbrukningen av skogsflis och träbaserade bränslen i hela landet.

Virkesanvändning

Rapporten har sammanställts av Naturresursinstitutets statistik över skogsindustrins virkesförbrukning, och den innehåller följande flikar: 

  1. Teollisuuden puunkäytön kehitys (utvecklingen i industrins virkesförbrukning)
  2. Teollisuuden puunkäyttö maakunnittain (industrins virkesförbrukning enligt landskap)
  3. Puun kokonaiskäyttö maakunnittain (totala virkesanvändningen enligt landskap)
  4. Puun kokonaiskäytön kehitys (utvecklingen i den totala virkesförbrukningen)

Förbrukningen av skogsenergi

Rapporten bygger på Naturresursinstitutets statistik över energianvändningen av trä, och den innehåller följande flikar:

  1. Metsähakkeen käytön maakuntavertailu (jämförelse av flisanvändningen i landskapen)
  2. Metsähakkeen käytön kehitys (utvecklingen i flisanvändningen)
  3. Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö (totala användningen av träbränslen)

Närmare information om definitionerna och insamlingen av information finns i kvalitetsbeskrivningarna för varje statistikhelhet på Naturresursinstitutets webbplats.

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken om energianvändningen av trä ger mer information om hur de uppgifterna samlas in.