Siirry pääsisältöön

Power BI -raporteissa esitetään aikasarjoja ja vertailuja maakunnittain ja koko maan osalta raakapuun käytöstä ja puun kokonaiskäytöstä sekä metsähakkeen käytöstä ja puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä.  

Puunkäyttö

Raportti on koottu Luonnonvarakeskuksen tilastoista Metsäteollisuuden puunkäyttö ja puun kokonaiskäyttö ja se sisältää välilehdet: 

  1. Teollisuuden puunkäytön kehitys
  2. Teollisuuden puunkäyttö maakunnittain 
  3. Puun kokonaiskäyttö maakunnittain 
  4. Puun kokonaiskäytön kehitys 

Metsäenergian käyttö 

Raportti on koottu Luonnonvarakeskuksen tilastosta Puun energiakäyttö ja se sisältää välilehdet: 

  1. Metsähakkeen käytön maakuntavertailu 
  2. Metsähakkeen käytön kehitys 
  3. Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö 

Tarkempia tietoja määritelmistä ja tietojen keruusta löytyy Luken sivuilta kutakin raporttia koskevan tilaston laatuselosteesta.