Gå direkt till innehållet

Skogens betydelse för ekonomin

Power BI-rapporterna presenterar tidsserier och jämförelser landskapsvis och i hela landet utifrån Naturresursinstitutets och Statistikcentralens uppgifter: skogens betydelse i skogsägarnas ekonomi, skogsbrukets lönsamhet och skogarnas betydelse för samhällsekonomin på regional och nationell nivå. 

Lönsamhet: rotprisinkomster, rörelseresultat och avkastning

Rapporten har sammanställts utifrån Naturresursinstitutets statistik om rotprisinkomster, privatskogsbrukets rörelseresultat och skogen som investeringsobjekt. Rapporten innehåller följande flikar:
1.    Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain (bruttorotprisinkomster enligt virkessortiment)
2.    Bruttokantorahatulot omistajittain (tukki-, kuitu- ja energiapuu) (bruttorotprisinkomster enligt ägare. (stock, massaved och energived))
3.    Yksityismetsätalouden liiketulos, miljoonaa euroa (det privata skogsbrukets rörelseresultat, miljoner euro)
4.    Yksityismetsätalouden liiketuloksen kehitys euroa/ha (utvecklingen i privatskogsbrukets rörelseresultat euro/ha)
5.    Liiketuloksen maakuntavertailu, euroa/ha (jämförelse av rörelseresultatet mellan landskapen, euro/ha) 
6.    Puuntuotannon sijoitustuotto, % (avkastningen av investeringen i virkesproduktionen, %) 

Skogssektorn i den regionala ekonomin i landskapen 

Rapporten innehåller uppgifter från Statistikcentralens regionala uppgifter om sysselsättning, värdeökning och avkastning i landskapen. 

Skogsbruket och skogssektorn i landets ekonomi 

Rapporten innehåller uppgifter från Statistikcentralen om avkastning och värdeökning i hela landet. 

Närmare information om definitionerna i rapporterna och insamlingen av information finns i kvalitetsbeskrivningarna på Naturresursinstitutets webbplats: 

Mer om de regionala och nationella räkenskaperna finns att läsa på Statistikcentralens webbplats.