Siirry pääsisältöön

Metsien merkitys taloudessa

Power BI -raporteissa esitetään aikasarjoja ja vertailuja maakunnittain ja koko maan osalta Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen tietojen perusteella: metsien merkitys metsänomistajien taloudessa, metsänkasvatuksen kannattavuus sekä metsien merkitys aluetaloudessa sekä kansantaloudessa. 

Kannattavuus: kantorahatulot, liiketulos ja sijoitustuotto   

Raportti on koottu Luken tilastoista kantorahatulotyksityismetsätalouden liiketulos ja metsä sijoituskohteena ja se sisältää välilehdet: 

  1. Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain 
  2. Bruttokantorahatulot omistajittain (tukki-, kuitu- ja energiapuu) 
  3. Yksityismetsätalouden liiketulos, miljoonaa euroa 
  4. Yksityismetsätalouden liiketuloksen kehitys euroa/ha 
  5. Liiketuloksen maakuntavertailu, euroa/ha 
  6. Puuntuotannon sijoitustuotto, % 

Metsäsektori aluetaloudessa maakunnittain 

Raportti sisältää Tilastokeskuksen aluetilinpidon tiedot työllisyydestä, arvonlisäyksestä ja tuotoksesta maakunnittain. 

Metsätalous ja metsäsektori kansantaloudessa 

Raportti sisältää Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon tiedoista laaditut raportit tuotoksesta ja arvonlisäyksestä koko maan osalta. 

Tarkempia tietoja raporttien määritelmistä ja tietojen keruusta löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta laatuselosteista: 

Aluetilinpidon ja kansantalouden tilinpidon tiedoista löytyy lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilta.