Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

19.1.2017 Pohjoinen palvelualue
Suomen EU-historian suurin Life-hanke, FRESHABIT LIFE IP, on käynnissä. Hanke on valtakunnallinen ja se sisältää yhteensä 8 hankealuetta eripuolilla Suomea. Yhdeksi merkittäväksi toimenpidealueeksi valikoitui Naamijoen valuma-alue Kolarissa ja...
28.11.2016 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskuksen hankehaku Laihianjoen eteläosan valuma-alueen vesiensuojelun tehostamiseksi päättyi 14.12.2016. Pääosa hankkeen töistä tulee toteuttaa vuosina 2016-2017. Hankkeen lopputyöt ja raportointi tulee tehdä 28.2.2018 mennessä....
17.11.2016 Läntinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku, jossa haettiin toteuttajaa Kauhajoen Katikan alueen Light & Fire LIFE (LIFE13/NAT/FI/000099) luonnonhoitohankkeelle Kauhajoen kunnassa, päättyi 5.12.2016. Hankkeen tavoitteena on hoitaa paahderinteitä kuudessa eri...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku toteuttajan löytämiseksi Temmeksen Vehkakorven luonnonhoitohankkeelle päättyi 30.11.2016. Hanke on osa Poika-Temmesojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on Temmesjoen veden laadun parantaminen. Hankkeen...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku toteuttajan löytämiseksi Haapajärven Kiljanjärven vaiheen 1 vesiensuojeluhankkeeseen päättyi 30.11.2016. Hankkeen tavoitteena on vähentää Kiljanjärven valuma-alueen metsätalouden, etenkin metsäojituksen aiheuttamaa...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku toteuttajan löytämiseksi Kärsämäen Halosennevan vesiensuojeluhankkeeseen päättyi 30.11.2016. Hankkeen tavoitteena on vähentää metsätalouden, etenkin metsäojituksen, aiheuttamaa vesistökuormitusta Kärsämäenjokeen ja sitä...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku toteuttajan löytämiseksi Pyhäjoen Kirnulanojan vesiensuojeluhankkeelle päättyi 30.11.2016. Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hankehaku toteuttajan löytämiseksi Pudasjärven Hiisinojan vesiensuojeluhankkeelle päättyi 30.11.2016. Hankkeen tarkoituksena on perustaa Hiisiojaan entisöidyn uittopadon yläpuolelle vesiensuojelukosteikko. Hankkeen suunnittelu...
14.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on vähentää Juurikkaojan valuma-alueen metsätalouden, etenkin metsäojituksen, aiheuttamaa vesistökuormitusta Kalajanjokeen ja sitä kautta Kalajokeen. Hankehaku toteuttajan löytämiseksi hankkeelle päättyi 30.11.2016. Hanke...
14.10.2016 Itäinen palvelualue
Metsäkeskuksen hankehaku suunnittelijan ja toteuttajan löytämiseksi Ylä-Savon ympäristötukien hoitotöille päättyi 4.11.2016. Hoitotöiden tavoitteena on ennallistaa puroja, lähteitä ja soita. Ennallistamisella nopeutetaan luontokohteiden...