Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

26.5.2017 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Tammelassa sijaitsevan Uljasjärven lähialueiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen viidessä eri kohteessa. Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Hakuaika päättyy 15.6....
23.5.2017 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kuorejärven luonnonhoitohankkeelle. Kuorejärvi ja sen valuma-alue sijaitsevat Saarijärvellä Kalmarin kylällä. Hankkeen tavoitteena on vähentää Kuorejärveen ja edelleen Saarijärven reitille tulevaa metsätalouden...
22.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelija ja toteuttajaa Mustanojan vesiensuojeluhankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Hankkeen tavoitteena on vähentää metsätalouden, etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta...
17.5.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelija ja toteuttajaa Ähtärin Kolunjoen vesiensuojelutöihin. Tämä hanke on jatkoa Ähtärin Kolunjoen metsätalouden vesiensuojelun tehostamishankkeeseen. Hankkeessa parannetaan rakenteita, joita ei edellisessä hankkeessa...
17.5.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelija ja toteuttajaa Evijärven lähivaluma-alueen metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää Evijärven rehevöitymistä ja parantaa järven ekologista tilaa. Pääosa...
17.5.2017 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelijaa ja toteuttajaa Kuhajärvi-Tuoksuuniemen talousmetsälehtojen kunnostukseen. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hankehakuun valittujen kuvioiden hoito- ja hakkuutyöt niin, että parannetaan lehtojen...
17.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelijaa ja toteuttajaa Vantuojan luonnonhoitohankkeelle. Hankkeen tavoitteena on vähentää metsätalouden, etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta Kalimenjokeen. Hankealue sijaitsee Oulun kaupungissa...
16.5.2017 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lopen Launosten ja Läyliäisten kylissä lehtojen luonnonhoitohankkeelle. Hankkeen tavoitteena hoitaa lehtoja mm. kuusia poistamalla ennakkosuunnitelman mukaisesti. Hankehakemukset tulee olla Metsäkeskuksessa...
15.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelijaa ja toteuttajaa Haapaveden Vatjusjärven luonnonhoitohankkeelle. Hankkeen tavoitteena on vähentää metsätalouden, etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta Isoon Vatjusjärveen ja sitä kautta Pyhäjokeen...
19.1.2017 Pohjoinen palvelualue
Suomen EU-historian suurin Life-hanke, FRESHABIT LIFE IP, on käynnissä. Hanke on valtakunnallinen ja se sisältää yhteensä 8 hankealuetta eripuolilla Suomea. Yhdeksi merkittäväksi toimenpidealueeksi valikoitui Naamijoen valuma-alue Kolarissa ja...