Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Seuraavat hankkeet tulevat hakuun helmikuussa 2019.

25.10.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Puulan pohjoisen alueen vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Kangasniemellä ja koostuu Puulaveteen pohjoisesta laskevista kolmesta valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2090 hehtaaria....
25.10.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Vatjusjärvi 2 vesienhoitohankkeelle.  Vesiensuojelukohteet sijaitsevat Haapaveden kaupungissa Vatjusjärven kylällä. Hankkeen tavoitteena on vähentää Vatjusjärven valuma-alueitten metsäojitusalueilta tulevaa...
25.10.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Nivalan-Haapajärven lehtojen luonnonhoitohankkeelle. Hankealueeseen kuuluu kolme lehtoaluetta Nivalan ja Haapajärven kuntien alueella Pohjois-Pohjanmaalla.  Hankkeen tavoitteena on parantaa lehdoille...
23.10.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kuonanjoen valuma-alueen kunnostukseen.  Kuonanjoen valuma-alue sijaitsee Savonlinnan Kerimäellä ja on pinta-alaltaan suurin Puruveteen laskevista 3. jakovaiheen alueista, noin 7300 ha. Kuonanjoen valuma-...
22.10.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Ruokojärven valuma-alueen kunnostukseen.  Ruokojärvi sijaitsee Savonlinnan Kerimäellä Myllyjoki-Ruokojärven 3. jakovaiheen valuma-alueella. Valtaosa valuma-alueen vesistä kulkee Ruokojärven altaan kautta...
19.10.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Keräkankareen paahderinteiden luonnonhoitohankkeelle. Keräkankare on Lohjan kunnassa Hattulan ja Hauhulan kylissä sijaitseva yhtenäinen harjualue Natura-alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä...
18.10.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kärkiluoman vesiensuojelun tehostamiseen.  Kärkiluoman kolmannen jakovaiheen valuma-alue kuuluu Isojoen vesistöalueeseen Isojoen kunnan ja Kauhajoen kaupungin alueilla. Kärkiluoma alkaa Lauhanvuoren...
16.10.2018 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Freshabit Hattuvaara -luonnonhoitohankkeelle. Hattuvaara on Ilomantsin pohjoisosissa sijaitseva kylä. Metsäkeskus on mukana Freshabit Life IP hankkeessa, jossa tavoitteena on Koitajoen alueen vesiensuojelun ja...
16.10.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Haukiputaan monimuotoisuutta edistävälle kulotuksen luonnonhoitohankkeelle. Kulotuskohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Oulun kunnassa Onkamoselän yhteismetsässä, noin 13 km Kiimingin taajamasta...
15.10.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hirvensalmen monimuotoisuutta edistävä kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Kohde sijaitse Hirvensalmella Ripatin kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 5,6 hehtaarin alalla....