Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Seuraavat uudet luonnonhoitohankkeet avautuvat toteuttajille hankehakuun viikolla 9/2018.

5.10.2017 Pohjoinen palvelualue
Suomen EU-historian suurin Life-hanke, FRESHABIT LIFE IP, on käynnissä. Hanke on valtakunnallinen ja se sisältää yhteensä 8 hankealuetta eripuolilla Suomea. Suomen metsäkeskus on mukana viidellä hankealueella. Yhdeksi merkittäväksi...
2.10.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Leipäpuron luonnonhoitoahankkeelle. Hanke sijaitsee Soinin Jokivarren Leipäpurolla. Alueelle on suunniteltu toimenpidekokonaisuus parantamaan metsäisten valuma-alueiden vesiensuojelua ja lisäämään monimuotoisuutta....
25.9.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hyyppäräharjun paahderinteen luonnonhoitohankkeelle. Hyyppärän harjualue on Kolmannen Salpausselän reunamuodostumaa Salon ja Someron kunnissa. Hyyppäränharjun luonnonhoitohankkeessa tehdään  kahdella...
25.9.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Nuottiojan luonnonhoitohankkeelle. Hanke on osa Haapajärven kunnassa sijaitsevan Nuottiojan valuma‐alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja ojitustoiminnan aiheuttamien haittojen...
25.9.2017 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Riihimäellä ja Hyvinkäällä sijaitsevan Hirvijärven lähialueiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen kuudessa eri kohteessa. Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Hakuaika...
21.9.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kirnulanoja 2 luonnonhoitohankkeelle. Kirnulanoja ja Polusjärvi sijaitsevat Pyhäjoen kunnassa Polusperän kylällä. Hanke on osa Liminkaojan valuma‐alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen...
20.9.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lohiluoman luonnonhoitohankkeelle. Lohiluoma sijoittuu Isojoen vesistöalueen yläosaan Isojoen kunnan ja Kauhajoen kaupungin alueelle. Metsäkeskus on mukana Freshabit Life IP hankkeessa, jossa tavoitteena on...
20.9.2017 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Ylä-Kuorejärven luonnonhoitohankkeelle. Ylä‐Kuorejärvi on pieni runsashumuksinen järvi Karjalan Pyhäjärven valumaalueella Uukuniemellä. Metsäkeskus esittää metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen torjuntaan...
20.9.2017 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Freshabit Huhus -luonnonhoitohankkeelle. Huhus on Ilomantsin pohjoisosissa sijaitseva kylä. Metsäkeskus on mukana Freshabit Life IP hankkeessa, jossa tavoitteena on Koitajoen alueen vesiensuojelun ja monimuotoisuuden...
31.5.2017 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa Kalajaisjärven luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Ilmajoen Nopankylässä, Kalajaisjärvellä. Alueelle on suunniteltu kolme toimenpidekokonaisuutta parantamaan metsäisten valuma-alueiden vesiensuojelua....