Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Seuraava hankehaku avautuu lokakuussa 2018.

29.5.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Vuorimaan kosteikon luonnonhoitohankkeelle. Vesiensuojelukohde sijaitsee Vesilahden kunnassa Arajärven kulmalla, Iso-Arajärven itäpuolella. Hankkeen tavoitteena on vähentää Iso-Arajärveen laskevan metsäojan valuma-...
21.5.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Asikkalan Vuorenkylässä, Hämeenlinnan Hauholla sekä Torvoilassa ja Padasjoen Kasiniemessä sekä Toritulla olevien lehtojen luonnonhoitohankkeelle. Hankkeen tavoitteena hoitaa lehtoja mm. kuusia poistamalla...
15.5.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Riitaluoman luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Isojoella Etelä-Pohjanmaalla. Hanke on osa Freshabit LIFE IP -hanketta, jonka tarkoituksena on kunnostaa vesistöjä. Tämän hankkeen tavoitteina on mm. jokiluonnon...
15.5.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa lähteiden ja pienvesien kunnostushankkeelle Sotkamossa, Ristijärvellä ja Puolangalla. Hankkeen tavoitteena on palauttaa kunnostettavat lähteet luonnonmukaisempaan tilaan. Kunnostettavat lähteet sijaitsevat Sotkamossa...
15.5.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Räätäjärven luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Sotkamossa. Hankkeen tavoitteena on vähentää Räätäjärven valuma‐alueen ulkoista kuormitusta ja parantaa siten Räätäjärven ekologista tilaa. Pääosa hankkeen...
15.5.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee suunnittelijaa ja toteuttajaa Röhmönojan luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Tyrnävällä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke on osa Tyrnäväjoen valuma‐alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on Temmesjoen ja sitä kautta Liminganlahden...