Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä.

Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Seuraavat hankkeet tulevat hakuun 15.10.-25.10.2018 aikana.

19.10.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Keräkankareen paahderinteiden luonnonhoitohankkeelle. Keräkankare on Lohjan kunnassa Hattulan ja Hauhulan kylissä sijaitseva yhtenäinen harjualue Natura-alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä...
18.10.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kärkiluoman vesiensuojelun tehostamiseen.  Kärkiluoman kolmannen jakovaiheen valuma-alue kuuluu Isojoen vesistöalueeseen Isojoen kunnan ja Kauhajoen kaupungin alueilla. Kärkiluoma alkaa Lauhanvuoren...
16.10.2018 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Freshabit Hattuvaara -luonnonhoitohankkeelle. Hattuvaara on Ilomantsin pohjoisosissa sijaitseva kylä. Metsäkeskus on mukana Freshabit Life IP hankkeessa, jossa tavoitteena on Koitajoen alueen vesiensuojelun ja...
16.10.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Haukiputaan monimuotoisuutta edistävälle kulotuksen luonnonhoitohankkeelle. Kulotuskohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Oulun kunnassa Onkamoselän yhteismetsässä, noin 13 km Kiimingin taajamasta...
15.10.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Hirvensalmen monimuotoisuutta edistävä kulotus -luonnonhoitohankkeelle. Kohde sijaitse Hirvensalmella Ripatin kylässä. Kohteella toteutetaan monimuotoisuutta edistävää kulotusta yhteensä 5,6 hehtaarin alalla....
15.10.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Vuorimaan kosteikon luonnonhoitohankkeelle. Vesiensuojelukohde sijaitsee Vesilahden kunnassa Arajärven kulmalla, Iso-Arajärven itäpuolella. Hankkeen tavoitteena on vähentää Iso-Arajärveen laskevan metsäojan valuma-...
15.10.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Asikkalassa sijaitsevan Rumpinojan lähialueiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen.  Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä.  Hakuaika päättyy 5....
15.10.2018 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savon elinympäristöjen hoito-luonnonhoitohankkeelle. Hankealueet sijaitsevat Kaavin (1 kpl), Juankosken (1 kpl), Kuopion (2kpl), Lapinlahden (1 kpl) ja Leppävirran (1 kpl) kunnissa. Kohteet ovat...
15.10.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lopella sijaitsevan kulotushankkeen toteuttamiseen.  Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä.  Hakuaika päättyy 5.11.2018 klo 12 mennessä. Tutustu...
15.10.2018 Itäinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa Juuan suoennallistamiset luonnonhoitohankkeelle. Kohteet sijaitsevat Juuassa Halivaaran ja Timovaaran kylissä. Kahdessa kohteessa ennallistetaan ojitettua suota yhteensä 23 hehtaaria. Yksityismailla hanketta...