Luonnonhoitohankkeet

Lisätietoja

Riitta Raatikainen (Matti Seppälän sijainen)
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0378
matti.seppala(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Seuraava hankehaku avautuu toukokuussa 2018.

26.2.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa Ankkalinnan kosteikkojen luonnonhoitohankkeelle. Hakuaikaa oli 16.3.2018 klo 15.00 asti. Hanke sijaitsee Limingan kunnassa Hirvinevan kylällä.  Hankkeen tavoitteena on vähentää Liminganjoen valuma-alueen...
26.2.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa Lautakodanojan luonnonhoitohankkeelle. Hakuaikaa oli 16.3.2018 klo 15.00 asti. Hanke sijaitsee Iin kunnassa Kuivaniemen kylällä.  Luonnonhoitohankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta...
26.2.2018 Eteläinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa Lopella sijaitsevan Särkijärven lähialueiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen kahdessa eri kohteessa. Hakuaikaa oli 20.3.2018 klo 12.00 asti. Hankkeen tavoitteena on vähentää valuma-alueen metsäojitusalueilta...
26.2.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa kulotuskohteelle Pomarkun kunnassa Pohjois-Satakunnassa. Hakuaikaa oli 20.3.2018 klo 16.00 asti. Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa siemenpuuasentoon hakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä...
26.2.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskus hakee toteuttajaa kulotuskohteelle Porin kaupungissa Satakunnassa. Hankkeen hakuaikaa on jatkettu 5.4.2018 klo 16.00 asti. Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa avohakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä kuviolle...
25.2.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäkeskus haki toteuttajaa Haukipuron luonnonhoitohankkeelle. Hakuaikaa oli 16.3.2018 klo 15.00 asti. Hanke sijaitsee Posion kunnassa Akanlahden kylällä.  Vesiensuojelun ja virtausolojen parantamiseksi laskuojaan tehdään laskeutusallas...