Siirry pääsisältöön

Luonnonhoitohankkeet

Tuki luonnonhoitohankkeisiin

Luonnonhoitohanketuki kohdistuu Metsäkeskuksen suunnittelemiin alueellisiin, useammista toimenpiteistä koostuviin hankekokonaisuuksiin.  Tuki myönnetään hankehaussa valitulle toimijalle. 

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. Näiden edellä mainittujen, luonnonhoitohankkeissa tehtävien, toimenpiteiden yhteydessä voidaan edistää myös muita metsien luonnonhoidon ja monikäytön tavoitteita. 

Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja hankehaku

Luonnonhoitohankealoitteen voi tehdä Metsäkeskukselle maanomistaja tai muu taho ottamalla yhteyttä luonnonhoidon neuvojaan tai asiantuntijaan. 

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luonnonhoitohankkeita. Alueellinen suunnitelma on yleissuunnitelma toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa, eikä luonnonhoitotöistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia. Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeet toimijoille toteutettavaksi kemera-lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.  

Luonnonhoitotöiden ohjeet ja oppaat

Luonnonhoitotöiden toteutusta varten on koottu runsaasti oppaita ja ohjeita hakijoiden ja luonnonhoitotöiden toteuttajien hyödynnettäväksi

Luonnonhoitohankkeiden hakumenettelyn vaiheet

 1. Luonnonhoitohanke avataan hankehakuun toimijoille: 
  • Luonnonhoitohankkeen alueellisessa suunnitelmassa kerrotaan hankkeen toimenpiteiden tarve ja kohdentuminen sekä toimenpiteiden määrä ja laatu. Alueellisen suunnitelman liitteenä ovat toimenpidekartat ja muut tarpeelliset liitteet. 
 2. Toimijat esittävät hakemuksensa ja kustannukset hankehaussa olevaan luonnonhoitohankkeeseen: 
 3. Hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet. 
  • Pisteytyksessä hinnalla on 60 prosentin ja laatutekijöillä 40 prosentin painoarvo. Hankehakemusten pisteytyksessä käytetään seuraavia kriteereitä: 
   • yrityksen laatu ja ympäristöasiat 

   • kaluston laatu 

   • kone- ja henkilötyön ammattitaito 

   • toimijan ammattitaito 

   • hinta 

  • Toimijan valinnasta tehdään valintapäätös. 
  • Kokouksessa voidaan jättää valinta tekemättä tai päättää hankkeen avaamisesta uudelleen hankehakuun. 
 4. Valittu toimija hakee kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen. 
 5. Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toimijoita sekä valvoo hankkeen toteutusta. 
 6. Toteuttaja raportoi toimenpiteet ja todelliset kustannukset työlajeittain. 

Luonnonhoitohankkeiden hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita. 

Aikataulu vuoden 2023 hankehakuihin

 • Hankehaku I: Haku alkaa 22.2.2023
 • Hankehaku II: Haku alkaa 24.5.2023

Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille

Eteläinen

Loviisan Fallbergetin kulotus - luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Uudellemaalle Loviisan kaupungin Vanhakylän Fallbergetin luonnonhoidolliselle kulotussuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Loviisassa ja koostuu Vanhakylän kylässä Kristinenborgintiestä etelään lähtevään metsäautotiehen rajoittuvasta 11,5 hehtaarin uudistusalasta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 17,9 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 8.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Clas Stenvall, p. 050 466 0795, clas.stenvallatmetsakeskus.fi

Itäinen

Enolahden kulotus - luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon, Mäntyharjulle Lahtelan tilalle kulotukseen. Hankealue sijaitsee Mäntyharjun lounaisosassa ja koostuu yhdestä luonnonhoitokuviosta, yhteispinta-alaltaan 2,9 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi

Herralan kulotus – luonnonhoitohanke

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savoon luonnonhoitohankkeelle Herralan kulotus. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023-2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 10.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jarmo Laitinen, p. 040 502 4170, jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi

Krämersin kulotus - luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Kymenlaaksoon, Pyhtäälle Krämersin tilalle kulotukseen. Hanke sijaitsee Pyhtään itäosissa, taajamasta noin 4,5 km itään ja koostuu 1 luonnonhoitokuviosta pinta-alaltaan 2,6 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi

Kuiton kulotus - luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Karjalaan, Taipalsaarelle Kuiton tilalle kulotukseen. Hanke sijaitsee Taipalsaaren länsiosissa, Pien-Saimaan rannalla ja koostuu yhdestä luonnonhoitokuviosta, yhteispinta-alaltaan 2,1 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi

Laukaan kulotus – luonnonhoitohanke

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Keski-Suomeen luonnonhoitohankkeelle Laukaan kulotus. Hanke sijaitsee Laukaan kaupungin Leppäveden kylässä. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 4,1 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023 (-2024).
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 10.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Ville Leinonen, p. 050 400 8736, ville.leinonenatmetsakeskus.fi

Mätön kulotus – luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Karjalaan, Lemille Mätön tilalle kulotukseen. Hanke sijaitsee Lemin keskiosissa, Vainikkalan kylässä ja koostuu yhdestä luonnonhoitokuviosta, yhteispinta-alaltaan 2,3 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jussi Kemppainen, p. 050 663 1870, jussi.kemppainenatmetsakeskus.fi

Rautalammin kulotus

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savoon luonnonhoitohankkeelle Rautalammin kulotus. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuodelle 2023.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 10.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jarmo Laitinen, p. 040 502 4170, jarmo.laitinenatmetsakeskus.fi

Pohjoinen

Luomajärven kulotus – luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaan Kuusamon Luomajärvelle luonnonhoidolliselle kulotukselle. Hanke sijaitsee Kuusamossa ja poltettavan kuvion pinta-ala on noin 3,2 ha. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 10.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Mika Tuovila, p. 040 020 0082, mika.tuovilaatmetsakeskus.fi

Sallan yhteismetsän kulotus – luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Lappiin Sallan yhteismetsän luonnonhoidolliselle kulotukselle. Hanke sijaitsee Sallassa kahdella eri alueella ja poltettavan pinta-ala on noin 28 ha. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 10.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Mika Tuovila, p. 040 020 0082, mika.tuovilaatmetsakeskus.fi

Läntinen

Euran Hinnerjoen kulotus – luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Satakuntaan Kulotus Eura Hinnerjoki -luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Euran Hinnerjoella ja koostuu päätehakatusta metsäkuviosta, jolle on jätetty säästöpuuryhmä ja yksittäisiä säästöpuita. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2,1 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jarmo Uimonen, p. 040 525 3053, jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi

Kokemäen kulotus – luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Satakuntaan Kulotus Kokemäki -luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Kokemäellä ja koostuu päätehakatusta metsäkuviosta, jolle on jätetty säästöpuuryhmä ja yksittäisiä säästöpuita. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 5,4 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2023–2024.
Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Lisätietoja: Jarmo Uimonen, p. 040 525 3053, jarmo.uimonenatmetsakeskus.fi
 

Osaamistesti luonnonhoitotöiden tekijöille

Luonnonhoitotöiden osaamistestin avulla sekä uudet että kokeneet luonnonhoitohankkeiden toteuttajat voivat lisätä ja varmistaa osaamistaan luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta.  

Osaamistestiin pääset kirjautumalla Metsäkeskuksen verkkokoulutuksiin. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit luoda ne rekisteröitymällä palveluun. 

 

Lisätietoja