Siirry pääsisältöön

Luonnonhoitohankkeet

Tuki luonnonhoitohankkeisiin

Luonnonhoitohanketuki kohdistuu Metsäkeskuksen suunnittelemiin alueellisiin, useammista toimenpiteistä koostuviin hankekokonaisuuksiin.  Tuki myönnetään hankehaussa valitulle toimijalle. 

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. Näiden edellä mainittujen, luonnonhoitohankkeissa tehtävien, toimenpiteiden yhteydessä voidaan edistää myös muita metsien luonnonhoidon ja monikäytön tavoitteita. 

Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja hankehaku

Luonnonhoitohankealoitteen voi tehdä Metsäkeskukselle maanomistaja tai muu taho ottamalla yhteyttä luonnonhoidon neuvojaan tai asiantuntijaan. 

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luonnonhoitohankkeita. Alueellinen suunnitelma on yleissuunnitelma toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa, eikä luonnonhoitotöistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia. Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeet toimijoille toteutettavaksi kemera-lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.  

Luonnonhoitotöiden ohjeet ja oppaat

Luonnonhoitotöiden toteutusta varten on koottu runsaasti oppaita ja ohjeita hakijoiden ja luonnonhoitotöiden toteuttajien hyödynnettäväksi

Luonnonhoitohankkeiden hakumenettelyn vaiheet

 1. Luonnonhoitohanke avataan hankehakuun toimijoille: 
  • Luonnonhoitohankkeen alueellisessa suunnitelmassa kerrotaan hankkeen toimenpiteiden tarve ja kohdentuminen sekä toimenpiteiden määrä ja laatu. Alueellisen suunnitelman liitteenä ovat toimenpidekartat ja muut tarpeelliset liitteet. 
 2. Toimijat esittävät hakemuksensa ja kustannukset hankehaussa olevaan luonnonhoitohankkeeseen: 
 3. Hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet. 
  • Pisteytyksessä hinnalla on 60 prosentin ja laatutekijöillä 40 prosentin painoarvo. Hankehakemusten pisteytyksessä käytetään seuraavia kriteereitä: 
   • yrityksen laatu ja ympäristöasiat 

   • kaluston laatu 

   • kone- ja henkilötyön ammattitaito 

   • toimijan ammattitaito 

   • hinta 

  • Toimijan valinnasta tehdään valintapäätös. 
  • Kokouksessa voidaan jättää valinta tekemättä tai päättää hankkeen avaamisesta uudelleen hankehakuun. 
 4. Valittu toimija hakee kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen. 
 5. Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toimijoita sekä valvoo hankkeen toteutusta. 
 6. Toteuttaja raportoi toimenpiteet ja todelliset kustannukset työlajeittain. 

Luonnonhoitohankkeiden hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita. 

Aikataulu vuoden 2022 hankehakuihin

 • Hankehaku I: Haku alkaa 23.2.2022
 • Hankehaku II: Haku alkaa 18.5.2022
 • Hankehaku III: Haku alkaa 5.10.2022

Vuonna 2023 hankehakuja järjestetään kaksi. 

 • Hankehaku I: Haku alkaa 22.2.2023
 • Hankehaku II: Haku alkaa 24.5.2023

Osaamistesti luonnonhoitotöiden tekijöille

Luonnonhoitotöiden osaamistestin avulla sekä uudet että kokeneet luonnonhoitohankkeiden toteuttajat voivat lisätä ja varmistaa osaamistaan luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta.  

Osaamistestiin pääset kirjautumalla Metsäkeskuksen verkkokoulutuksiin. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit luoda ne rekisteröitymällä palveluun.