Skip to main content

Luonnonhoitohankkeet

Tuki luonnonhoitohankkeisiin

Luonnonhoitohanketuki kohdistuu Metsäkeskuksen suunnittelemiin alueellisiin, useammista toimenpiteistä koostuviin hankekokonaisuuksiin.  Tuki myönnetään hankehaussa valitulle toimijalle. 

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. Näiden edellä mainittujen, luonnonhoitohankkeissa tehtävien, toimenpiteiden yhteydessä voidaan edistää myös muita metsien luonnonhoidon ja monikäytön tavoitteita. 

Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja hankehaku

Luonnonhoitohankealoitteen voi tehdä Metsäkeskukselle maanomistaja tai muu taho ottamalla yhteyttä luonnonhoidon neuvojaan tai asiantuntijaan. 

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä luonnonhoitohankkeita. Alueellinen suunnitelma on yleissuunnitelma toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa, eikä luonnonhoitotöistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia. Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeet toimijoille toteutettavaksi kemera-lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.  

Luonnonhoitotöiden ohjeet ja oppaat

Luonnonhoitotöiden toteutusta varten on koottu runsaasti oppaita ja ohjeita hakijoiden ja luonnonhoitotöiden toteuttajien hyödynnettäväksi

Luonnonhoitohankkeiden hakumenettelyn vaiheet

 1. Luonnonhoitohanke avataan hankehakuun toimijoille: 
  • Luonnonhoitohankkeen alueellisessa suunnitelmassa kerrotaan hankkeen toimenpiteiden tarve ja kohdentuminen sekä toimenpiteiden määrä ja laatu. Alueellisen suunnitelman liitteenä ovat toimenpidekartat ja muut tarpeelliset liitteet. 
 2. Toimijat esittävät hakemuksensa ja kustannukset hankehaussa olevaan luonnonhoitohankkeeseen: 
 3. Hankehakukokouksessa valmistellaan hakemusten pisteytys ja valinnan perusteet. 
  • Pisteytyksessä hinnalla on 60 prosentin ja laatutekijöillä 40 prosentin painoarvo. Hankehakemusten pisteytyksessä käytetään seuraavia kriteereitä: 
   • yrityksen laatu ja ympäristöasiat 

   • kaluston laatu 

   • kone- ja henkilötyön ammattitaito 

   • toimijan ammattitaito 

   • hinta 

  • Toimijan valinnasta tehdään valintapäätös. 
  • Kokouksessa voidaan jättää valinta tekemättä tai päättää hankkeen avaamisesta uudelleen hankehakuun. 
 4. Valittu toimija hakee kemera-rahoituksen hankkeen toteutukseen. 
 5. Metsäkeskus neuvoo ja opastaa toimijoita sekä valvoo hankkeen toteutusta. 
 6. Toteuttaja raportoi toimenpiteet ja todelliset kustannukset työlajeittain. 

Luonnonhoitohankkeiden hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita. 

Vuoden 2021 hankehakujen aikataulu

 • Hankehaku I: 22.2.-5.3.2021 
 • Hankehaku II: hankkeet avataan verkkosivulle 26.5.2021 
 • Hankehaku III: hankkeet avataan verkkosivulle 13.10.2021 

Toteuttajahaku luonnonhoitohankkeille

Siirry hankkeen sivulle klikkaamalla hankkeen nimeä.

Naturvårdsprojektet Idbäcken i Raseborg, vattenvård   -  Idbäcken Raaseporin vesiensuojelu – luonnonhoitohanke

Skogscentralen söker en verkställare av en vattenvårdsplan för området vid Idbäcken och Raseborgs å.  Projektområdet består av tre tillrinningsområden till Idbäcken, som rinner ut i Raseborgs å i Raseborg. Projektområdet består av totalt cirka 220 hektar. Åtgärderna beskrivs noggrannare i projektplanen.  

Projektet ska enligt planen genomföras 2021-2023.  Ansökan ska vara inne på Skogscentralen senast 13.6.2021 före klockan 16.00.  

Mer information ger: Mika Salmi, tfn 050 449 4804, mika.salmiatskogscentralen.fi  

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Idbäckenin Raaseporijoen alueen vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Raaseporissa ja koostuu Raaseporinjokeen Idbäckenin kautta laskevasta kolmesta valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 220 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.   

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 13.6.2021 klo 16.00 mennessä.   

Lisätietoja: Mika Salmi , puh. 050 449 4804, mika.salmiatmetsakeskus.fi   
 

Tammelan Pitkäjärven alueen vesiensuojeluhanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Tammelan Pitkäjärven alueen vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Tammelassa ja koostuu Pitkäjärveen, Okslampeen, Lautaportaanjärveen ja Ilojärveen laskevista neljästä valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 15.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Olli Lukanniemi, puh. 040 020 3605, olli.lukanniemiatmetsakeskus.fi
 

Risåsbäcken naturvårdsprojekt - Risåsbäcken luonnonhoitohanke

Skogscentralen söker en verkställare till projektplanen för Risåsbäcken naturvårdsprojekt i Österbotten. Projektområdet ligger i Yttermark, Närpes, och omfattar ungefär 1 844 hektar. Mer detaljerade åtgärder presenteras i projektplanen. 

Verkställandet av projektet är planerat till åren 2021-2023. Projektansökan ska vara Skogscentralen tillhanda senast 13.6 2021 kl 23.59. 

Tilläggsuppgifter: 

Andreas Ahlholm, tfn 046 922 6049, andreas.ahlholmatmetsakeskus.fi 
Nina Jungell, tfn 040 532 1165, nina.jungellatmetsakeskus.fi 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Risåsbäcken luonnohoitohankkeen suunnitelmalle. Hanke sijaitsee Närpiön kaupungissa, Yttermarkin kylässä. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1 844 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 13.6.2021 klo 23.59 mennessä. 

Lisätietoja: 

Andreas Ahlholm, puh. 046 922 6049, andreas.ahlholmatmetsakeskus.fi 
Nina Jungell, puh 040 532 1165, nina.jungellatmetsakeskus.fi 
 

Sysmä 2021, kulotushanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Päijät-Hämeeseen, Sysmään, Skinnarilan kylään luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Hanke sijaitsee Sysmässä ja koostuu 5 hehtaarin suuruisesta päätehakkuualasta säästöpuuryhmineen. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2022. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 13.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Janne Varjola, puh. 050 533 6927, janne.varjolaatmetsakeskus.fi 
 

Vehkosuonojan ennallistamishanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Päijät-Hämeeseen, Asikkalan Iso-Äiniön kylään elinympäristön ennallistamishankkeelle. Hanke sijaitsee Asikkalassa ja koostuu Vehkosuonojan laskun ennallistettavista korpielinympäristöistä ja vesiensuojelullisista pisteistä. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2022. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 13.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Janne Varjola, puh. 050 533 6927, janne.varjolaatmetsakeskus.fi 
 

Salon kulotus - luonnonhoitohanke 2021

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Varsinais-Suomen Salon luonnonhoidollisille kulotuksille. Hankealueita on yhteensä neljä ja ne sijaitsevat Salon Suomusjärven ja Teijon kylissä. Yhteispinta-ala on 12,2 hehtaaria. Hankkeessa poltetaan suurin osa hakattujen kuvioiden hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä hankealueille poltettavaksi merkityt säästöpuuryhmät. Tarkemmat toimenpiteet esitetään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hanke toteutetaan 1.8.2021‒1.8.2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 16.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Inna Salminen, puh. 050 401 6237, inna.salminenatmetsakeskus.fi  
 

Evijärven Kirsinpäkin vesiensuojeluhanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Pohjanmaalle Evijärven Kirsinpäkin vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hankealue sijaitsee Evijärvellä ja Lappajärvellä ja koostuu Evijärven Kniivilänlahteen etelästä laskevasta Kirsinpäkin kolmannen jakovaiheen valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 4860 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2024. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 16.6.2020 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Jouko Hautamäki, puh. 050 314 0480, jouko.hautamakiatmetsakeskus.fi 
 

Rutakonjoen luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Etelä-Savoon Rutakonjoen vesiensuojeluhankkeelle. Hanke sijaitsee Pieksämäellä. Hankealueena on Rutakonjoen valuma-alue, jonka pinta-ala on noin 8 470 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021 – 2023. Hankehakemukset tulee olla Metsäkeskuksessa 15.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Marjo Ahola, puh. 050 435 0213, marjo.aholaatmetsakeskus.fi 
 

Kuohupuron ja Konnuksen, Simarin ja Mäkelän korpien ennallistaminen - luonnonhoitohanke  

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Savoon Kuohupuron ja Konnuksen, Simarin ja Mäkelän korpien ennallistamiseen.  Kunnostettavat kohteet sijaitsevat Rautavaaralla, Leppävirralla, Rautalammella ja Äänekoskella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 7,5 ha. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa.  

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021 (-2022).  Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 11.6.2021 klo 16.00 mennessä.  

 Lisätietoja: Mika Tuomainen, puh. 0400 947 586, mika.tuomainenatmetsakeskus.fi 
 

Kiteen vesiensuojeluhanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Karjalaan, Kiteen Närsäkkälään vesiensuojelusuunnitelmalle.  Hanke sijaitsee Kiteellä. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 15 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 11.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Ulla Gröhn puh. 050 432 4524 , ulla.grohnatmetsakeskus.fi 
 

Jänisperän kosteikko - vesienhoitohanke 

Metsäkeskus hakee toteuttajaa kosteikolle Etelä-Lappiin, Simon kuntaan. Tarkempi sijainti on Simojokeen laskevan Tainijoen varressa. Kosteikon pinta-ala on reilut 7 hehtaaria ja se rakennetaan padottamalla ja pengertämällä. Hankkeeseen sisältyy myös muutamia uusia ojia ja piennartie sekä pienempiä vesiensuojelurakenteita kuten pohjapatoja ja laskeutusaltaita. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 16.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Ville Koukkari, puh. 040 546 5025, ville.koukkariatmetsakeskus.fi 
 

Juopulinjärven luonnonhoitohanke

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pohjois-Pohjanmaalle Ylikiimingin Juopulinjärven luonnonhoitohankkeelle. Hanke sijaitsee Oulussa Ylikiimingin kylän Juopulinjärvellä ja koostuu pääosin vesiensuojelukohteista, kosteikosta ja laskeutusaltaista. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2023. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 16.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Ville Koukkari, puh. 040 546 5025, ville.koukkariatmetsakeskus.fi  
 

Latvajärven vesiensuojeluhanke 2021

Metsäkeskus hakee toteuttajaa Pudasjärvelle Pintamon kylän Latvajärven vesiensuojelusuunnitelmalle. Hanke sijaitsee Pudasjärvellä ja koostuu Latvajärveen laskevasta valuma-alueesta. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 7 hehtaaria ja valuma-alue 45 hehtaaria. Tarkemmat toimenpiteet esitellään alueellisessa suunnitelmassa. 

Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2022. Hankehakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 16.6.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lisätietoja: Mika Tuovila, puh. 0400 200 082, mika.tuovilaatmetsakeskus.fi 

Osaamistesti luonnonhoitotöiden tekijöille

Luonnonhoitotöiden osaamistestin avulla sekä uudet että kokeneet luonnonhoitohankkeiden toteuttajat voivat lisätä ja varmistaa osaamistaan luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta.  

Osaamistestiin pääset kirjautumalla Metsäkeskuksen verkkokoulutuksiin. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit luoda ne rekisteröitymällä palveluun. 

 

Lisätietoja