Siirry pääsisältöön

Metsänkäyttöilmoitus

Palvelu

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan kolmen vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Metsäkeskus voi myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta. Poikkeusta voit hakea täyttämällä poikkeushakemuksen.

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä

  • kasvatushakkuusta
  • uudistushakkuusta
  • hakkuusta, joka tehdään metsätuhon vuoksi
  • muusta hakkuusta (esimerkiksi hakkuu erityiskohteessa)
  • erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä.

Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista hakkuista, elleivät ne kohdistu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön:

  • kotitarvehakkuusta
  • pienikokoisen puuston hakkuusta
  • sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuista
  • oja-, vesijohto- tai viemärilinjan hakkuusta
  • pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta

Toimenpiteestä, josta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, on kuitenkin ilmoitettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) silloin, jos toimenpide tehdään Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella tai sen läheisyydessä ja jos se saattaa heikentää merkittävästi alueen luonnonarvoja. Ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä on tarkempia ohjeita ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä vastaa maanomistaja tai hallintaoikeuden tai muun erityisoikeuden haltija tai näiden valtuuttama henkilö.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaupungin/kunnan maisematyölupaa. Maisemaa muuttava toimenpide, kuten puiden kaataminen, voi olla luvanvarainen yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sekä alueilla, joille näitä kaavoja laaditaan.

Metsänkäyttöilmoitus on aina tehtävä ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä.

Jos kyseessä on kasvatushakkuu, on kasvatushakkuun toteuttamistapa ilmoitettava kuvioittain tai käsittelyalueittain. Jos kyseessä on uudistushakkuu, on lisäksi ilmoitettava mm. uudistamisen toteuttamistapa. Metsätuhon johdosta tehtävässä hakkuussa on ilmoitettava myös tuhon aiheuttaja.

Jos tarvitset metsänkäyttöilmoitukselle nopeutettua käsittelyä, ilmoita tästä erikseen täyttäessäsi ilmoitusta Metsään.fi-palvelussa. Voit myös pyytää nopeutettua käsittelyä metsänkäyttöilmoituksen määräajan poikkeuslupahakemuksella.

Metsänkäyttöilmoitus on maksuton, jos se tehdään viimeistään 10 vuorokautta ennen toimenpiteiden aloittamista. Nopeutettu käsittely maksaa 80 euroa.

Suosittelemme, että teet metsänkäyttöilmoituksen Metsään.fi-palvelussa. Jos tarvitset ilmoituksen nopeutettua käsittelyä, ilmoita siitä ilmoituksen teon yhteydessä Metsään.fi-palvelussa.

Metsänkäyttöilmoituksen ja poikkeuslupahakemuksen metsänkäyttöilmoituksen määräaikaan voit tehdä myös lomakkeella. Ennen kuin teet ilmoituksen, tutustu täyttöohjeisiin. Ne löydät metsänkäyttöilmoituslomakkeen loppuosasta.

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu.

Metsänomistaja näkee palvelussa oman metsänsä perustiedot ja esimerkiksi ehdotukset metsän hoito- ja uudistamistöistä. Tehdyt hoitotyöt tai hakkuut voi ilmoittaa tehdyksi Metsään.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitotöistä tai tehdä ilmoituksen hirvieläinvahingosta. Palvelussa voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai tehdä puukaupan tarjouspyynnön Kuutio-palveluun. Metsänomistaja voi halutessaan jakaa tietoja myös valitsemilleen metsäalan toimijoille.

Metsänomistaja ja toimija kirjautuvat palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimija tarvitsee lisäksi valtuuden asioida edustamansa organisaation puolesta. Metsäkeskuksen verkkopalvelusta voit lukea lisää Metsään.fi-palvelun hyödyistä ja käyttämisestä.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Palvelun käyttö on maksutonta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Tiedonsiirtopalvelu on rajapinta, jonka avulla metsäalan toimija voi hoitaa asioita sähköisesti Metsäkeskuksen kanssa. Tiedonsiirtopalvelu toimii Suomi.fi-palveluväylän kautta.

Kun haluat ottaa tiedonsiirtopalvelun käyttöön, ota ensin yhteys sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Kun haluat saada teknistä tietoa Metsäkeskuksen tarjoamista palveluista Suomi.fi-palveluväylän liityntäkatalogissa, paina alla olevaa ”Siirry verkkoasiointiin” -painiketta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lähetä metsänkäyttöilmoitukset Metsäkeskukseen turvasähköpostilla tietoturvallisesti.

Metsänkäyttöilmoitukset sisältävät henkilötietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Metsäkeskukselle vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta.

Suosittelemme, että teet metsänkäyttöilmoituksen sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.

Voit aloittaa hakkuut 10 vuorokauden kuluttua metsänkäyttöilmoituksen jättämisestä, jos Metsäkeskus ole sinuun yhteydessä ennen sitä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä esimerkiksi kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen, keskiläpimitaltaan enintään 13 cm:n, puuston hakkuusta, elleivät hakkuut kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Jos hakkuut on tarpeellista aloittaa ennen 10 vuorokauden määräaikaa, tulee tätä varten hakea poikkeuslupaa. Hakkuuoikeuden haltija hakee metsänkäyttöilmoituksen nopeutettua käsittelyä eli lupaa poiketa metsänkäyttöilmoituksen määräajasta.

Metsäkeskus perii päätöksestä voimassaolevan maksuperusteasetuksen mukaisen maksun.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Metsäkeskuksen vaihde yhdistää puhelusi oikealle henkilölle. Neuvontaa metsäasioissa saat parhaiten ottamalla yhteyttä asiakastukeemme.

Yhteystiedot

Vaihde
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Hinta koskee myös jonottamista.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 16:15
Tiistai: 08:00 - 16:15
Keskiviikko: 08:00 - 16:15
Torstai: 08:00 - 16:15
Perjantai: 08:00 - 16:15
Päivitetty