Siirry pääsisältöön

Metsätietojen käsittely Metsäkeskuksessa

Metsäkeskuksessa käsitellään paljon erilaista metsien hoitoon ja käyttöön liittyvää tietoa. Tiedoista, niiden käyttötarkoituksista ja käsittelystä säädetään laissa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsäkeskuksen tietojärjestelmään sisältyvät yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot muodostavat henkilörekisterin. 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään hoidettaessa julkisia hallintotehtäviä, kuten metsävaratietojen päivitystä sekä yksityisten maanomistajien neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta. Tietoja käytetään myös Metsäkeskukselle kuuluvien hallintoasioiden hoitamisessa, suunnittelu- ja selvitystehtävissä sekä erilaisissa metsiin perustuvien elinkeinojen, metsien monimuotoisuuden säilymisen ja muun ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvissä tehtävissä. 

Voit tarkistaa metsätietojärjestelmässä olevat tietosi

Jokaisella on oikeus halutessaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja metsätietojärjestelmään sisältyy. Voit pyytää tietoja joko verkkosivuiltamme löytyvällä valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, jonka olet omakätisesti allekirjoittanut. Jos huomaat rekisterissä olevissa tiedoissasi virheen, voit pyytää yksilöidyn virheen korjaamista esimerkiksi vapaamuotoisella kirjeellä tai voit myös asioida lähimmässä toimipisteessämme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme. 

Lataa verkkosivuiltamme lomake: Henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttäminen.  

Pyynnöt tietojen tarkastamisesta tai virheen korjaamisesta toimitetaan:  

  • sähköpostitse: kirjaamo(at)metsakeskus.fi (allekirjoitettu lomake tai vapaamuotoinen kirje liitteenä esimerkiksi valokuvana) tai 
  • kirjepostitse: Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti 
  • henkilökohtaisesti asioimalla lähimmässä toimipisteessämme

Metsänomistaja näkee suurimman osan henkilötiedoistaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun. Palveluun kirjaudutaan käyttäen joko verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. 

Voit kieltää yhteystietojesi luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin

Metsätietojärjestelmästä saa luovuttaa luonnollisten henkilöiden tietoja tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa, julkisuuslaissa ja metsätietolaissa säädetyillä edellytyksillä. Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimusta varten, ellei maanomistaja ole sitä erikseen kieltänyt. Yhteystietona voidaan tällöin luovuttaa myös puhelinnumero puhelinmarkkinointia, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi teksti- tai kuvaviesteillä tapahtuvaa sähköistä suoramarkkinointia varten. 

Maanomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen joko Metsäkeskuksen lomakkeella tai toimittamalla vastaavat tiedot muuten Metsäkeskukseen. Mahdollisuus kieltää yhteystietojen luovuttaminen koskee vain luonnollisia henkilöitä. Kiellon voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Metsäkeskukseen. 

Metsävaratiedot ja muut julkiset ympäristötiedot ovat vapaasti saatavissa

Metsävaratiedot ovat julkisia ympäristötietoja. Metsäkeskus jakaa metsä- ja luontotietoa Metsään.fi-palvelussa ja Metsäkeskus.fi-verkkosivuilla. Verkkosivuilla olevaan avoimeen metsätietoon eivät sisälly muun muassa maanomistajien nimet, yhteystiedot, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Jos metsävaratietojen lisäksi luovutetaan yksityisen henkilön nimi- ja yhteystiedot tai henkilötunnus tai jos luovutettavat tiedot yksilöidään nimen, yhteystietojen tai henkilötunnuksen perusteella, Metsäkeskukselle on esitettävä tietopyyntö. Tietopyynnössä on muun muassa kerrottava se peruste, jolla luovutuksensaaja voi käsitellä pyytämiään henkilötietoja. Jos luovutuksensaaja yhdistää avointa metsätietoa omistajatietoihin, hänen on huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta. 

Metsätietolaki pähkinänkuoressa

  • Laki koskee yksityisten metsänomistajien (luonnollisten henkilöiden) metsätiedon käsittelyä Metsäkeskuksessa. Metsäkeskuksen tietojärjestelmään voi sisältyä myös muiden kuin yksityisten metsänomistajien tietoja. 
  • Metsäkeskuksen tietojärjestelmään sisältyvä tieto on julkista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 
  • Yksityisiin metsänomistajiin liittyvä tieto voi olla henkilötietoa ja sen käsittelyä koskevat vapaasti saatavilla olevaa ympäristötietoa lukuun ottamatta samat yksityisyyden suojaan liittyvät rajoitukset kuin muutakin henkilötietoa. 
  • Ympäristötiedot ovat Metsäkeskuksesta vapaasti saatavissa. Ympäristötietoja ovat muun muassa metsävaratiedot sekä metsänkäyttöilmoitusten ja kemera-asiakirjojen julkiset tiedot, joihin ei sisälly yksityisten henkilöiden nimiä, yhteystietoja tai henkilötunnuksia. Muiden yksityiseen henkilöön liittyvien tietojen luovuttaminen edellyttää, että luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten perusteella oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. 
  • Yksityinen metsänomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.