Siirry pääsisältöön

Hirvieläinvahingosta ilmoittaminen ja korvauksen hakeminen

Palvelu

Yksityisenä maanomistajana (metsänomistajana) voit saada korvauksen hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista.

Hirvieläimen aiheuttamasta metsävahingosta voidaan korvata metsänviljelyaineiston, taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon merkittävä aleneminen.

Jos taimikkotuho on vakava, voit saada korvausta myös kuluista, jotka ovat aiheutuneet vahinkoalueen välttämättömästä täydennysviljelystä tai uudelleen metsityksestä.

Hirvieläimiä ovat hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura, kuusipeura, saksanhirvi ja japaninpeura.

Vahingot korvataan, jos vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa kalenterivuodessa.

Korvauksen hakija voi olla:

  • yksityinen maanomistaja
  • yksityisen maanomistajan kuolinpesä tai kuolinpesän osakkaiden muodostama yhtymä
  • yhteismetsän osakaskunta, jos yhteismetsän osakkaiden osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa
  • yksityisten maanomistajien perustama yhtiö tai yhtymä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatilatalouden harjoittaminen.

Korvauksen saaminen edellyttää, että maanomistaja on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen.

Kun Metsäkeskus on saanut vahinkoilmoituksen, Metsäkeskus arvioi vahingon määrän maastotarkastuksessa. Metsäkeskus ilmoittaa maastotarkastuksesta etukäteen maanomistajalle ja riistanhoitoyhdistyksen edustajalle. Heillä on oikeus olla läsnä maastotarkastuksessa.

Maastotarkastuksesta laaditaan arviokirja, johon merkitään puustotiedot ja korvauksen määrä. Maanomistajalla ja riistanhoitoyhdistyksen edustajalla on oikeus liittää arviokirjaan oma käsityksensä vahingosta.

Arviointi on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa vahingon syntymisestä. Metsäkeskus perii vahingon arvioinnista maksun.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon vauriot, joita hirvieläin on aiheuttanut yksittäisten puiden päärangalle, sivuoksille, neulas- tai lehtimassalle tai kuorelle. Korvausta voi saada myös vahingon arviointikustannuksista, jotka hakija on maksanut.

Korvauksen määrää vähentää korvaus, jota vahingoista on maksettu muun lainsäädännön tai vakuutuksen perusteella. Korvauksen määrää vähentävät myös korvaukset, joita vahinkoalueelle on maksettu taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon merkittävästä arvon alenemisesta korvauksen hakemista edeltävien kolmen vuoden aikana.

Korvausta ei makseta, jos kasvatuskelpoisten puulajien vahingoittumattomien taimien lukumäärä tasaisesti jakaantuneena ylittää metsänhoitosuositusten mukaiset metsänuudistamisen tavoitteena olevat taimitiheydet.

Hirvieläinvahinkohanke on voimassa yhden vuoden kerrallaan. Voimassaolovuosi on arviointivuotta seuraava vuosi.

Palvelu on maksullinen.
Arviointimaksu määräytyy pinta-alan mukaan: Enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksu on 150,00 euroa. Perusmaksun lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka maksu on jokaiselta alkavalta hehtaarilta 80,00 euroa. Edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta maksu on jokaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa.

Kun havaitset vahingon, toimita viipymättä hirvieläinvahinkoilmoitus ja korvaushakemus -lomake Metsäkeskukseen.

Suosittelemme, että teet vahinkoilmoituksen Metsään.fi-palvelussa. Voit myös tulostaa lomakkeen Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimittaa sen Metsäkeskukseen. Toimita hakemus turvasähköpostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus, jos tuhoalueella on tehty täydennysviljely tai uudelleenviljely. Muussa tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä toteutusilmoitusta. Tee toteutusilmoitus täyttämällä lomake "Hirvieläinvahingon toteutusilmoitus tai lisäaikahakemus". Toteutusilmoitusta ei voi tehdä Metsään.fi-palvelussa.

Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen 30.9. mennessä samana vuonna kuin rahoitus on myönnetty. Korvausraha on käytössäsi saman vuoden loppuun saakka.

Jos viljelytyötä ei saada valmiiksi rahoituksen myöntämisvuonna, hae jatkoaikaa työn tekemiseen. Jatkoaikaa voit hakea lomakkeella "Hirvieläinvahingon toteutusilmoitus tai lisäaikahakemus".


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu.

Metsänomistaja näkee palvelussa oman metsänsä perustiedot ja esimerkiksi ehdotukset metsän hoito- ja uudistamistöistä. Tehdyt hoitotyöt tai hakkuut voi ilmoittaa tehdyksi Metsään.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitotöistä tai tehdä ilmoituksen hirvieläinvahingosta. Palvelussa voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai tehdä puukaupan tarjouspyynnön Kuutio-palveluun. Metsänomistaja voi halutessaan jakaa tietoja myös valitsemilleen metsäalan toimijoille.

Metsänomistaja ja toimija kirjautuvat palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimija tarvitsee lisäksi valtuuden asioida edustamansa organisaation puolesta. Metsäkeskuksen verkkopalvelusta voit lukea lisää Metsään.fi-palvelun hyödyistä ja käyttämisestä.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Palvelun käyttö on maksutonta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Yksityisenä maanomistajana (metsänomistajana) voit saada korvauksen hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista.

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen hirvieläimen metsään tekemästä vahingosta Metsäkeskukseen vahingon arviointia ja korvauksen hakua varten.

Suosittelemme, että teet hirvieläinvahinkoilmoituksen Metsään.fi-palvelussa. Voit myös toimittaa lomakkeen Metsäkeskukseen turvapostilla tai kirjepostina Lahden toimistoon.

Vahinkoja, joita hirvieläin on aiheuttanut maatalousalueelle tai tuotantoeläimelle, ei voi ilmoittaa tällä lomakkeella. Ilmoita ne kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tee hirvieläinvahingon toteutusilmoitus, jos tuhoalueella on tehty täydennysviljely tai uudelleenviljely. Muussa tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä toteutusilmoitusta. Toteutusilmoitusta ei voi tehdä Metsään.fi-palvelussa.

Toimita toteutusilmoitus Metsäkeskukseen 30.9. mennessä samana vuonna kuin rahoitus on myönnetty.

Jos viljelytyötä ei saada valmiiksi rahoituksen myöntämisvuonna, hae jatkoaikaa työn tekemiseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Lähetä lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai Lahden toimistoon. Kirjoita otsikoksi Hirvieläinvahingon toteutusilmoitus tai lisäaikahakemus.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00
Päivitetty