Siirry pääsisältöön

Korjuukelpoisuus

Manner-Suomen alueen korjuukelpoisuuskarttojen aineisto sisältää rasterimuotoisia korjuukelpoisuuskarttoja, jotka kuvaavat maaston kantavuutta. Kantavuus on luokiteltu kartoissa kuuteen luokkaan. 

Aineisto on tuotettu laskennallisesti. Laskennan lähtöaineistona on käytetty kaukokartoitusaineistoa (laserkeilaus) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Laskennallisesti tuotetun luokituksen paikkansapitävyyttä ei ole tarkastettu maastossa. 

Maaperän kantavuuden lisäksi korjuukelpoisuuteen vaikuttaa korjuuajankohdan sääolosuhteet, esimerkiksi ajankohdan sateisuus ja talvella routakerroksen paksuus.