Siirry pääsisältöön

Ympäristötuen käyttö kasvoi voimakkaasti viime vuonna

Uutinen - 13.01.2021 10:08

Metsänomistajille maksettiin viime vuonna 7,5 miljoonaa euroa ympäristötukea korvauksena metsien määräaikaisesta suojelusta. Luonnonhoitotöihin valtion Kemera-varoja käytettiin 0,9 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 50 prosenttia ja luonnonhoitovarojen 12,5 prosenttia edellisvuodesta. Nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin Kemera-tukea maksettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Kuvateksti: Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi.

Metsänomistajat solmivat viime vuonna noin 1 300 ympäristötukisopimusta, joilla suojeltiin yhteensä noin 3 500 hehtaaria metsää kymmenen vuoden määräajaksi. Uusien ympäristötukisopimusten määrä kasvoi 36 prosenttia ja pinta-ala 42 prosenttia edellisvuodesta. Yleisimpiä suojelukohteita olivat rehevät ja puustoiset metsät, kuten lehdot, korvet, pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.  

– Merkittävä sopimusten määrän ja pinta-alan kasvu kertoo maanomistajien halukkuudesta jättää arvokkaita luontokohteita metsätaloustoimien ulkopuolelle ja suojeluun. Tällä hetkellä ympäristötukisopimuksia on voimassa kaikkiaan noin 8 000 yhteensä noin 33 200 hehtaarin alalla, joista on maksettu maanomistajille 50,2 miljoonaa euroa tukea, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskus sai joulukuussa valtion lisätalousarviossa käyttöön 2,5 miljoonaa euroa lisävaroja ympäristötukisopimuksien solmimiseen. Metsäkeskuksen toimihenkilöt valmistelevat valtaosan ympäristötukisopimuksista ja auttavat metsänomistajia hakemaan tukea. Viime vuonna myös muut metsäalan toimijat osallistuivat aiempaa aktiivisemmin sopimusten valmisteluun.  

Ympäristötukea maksetaan metsänomistajille korvauksena metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen suojelusta, kun suojelu ylittää metsälain minimivaatimukset. Tukea maksetaan myös METSO-ohjelman mukaisten arvokkaiden luontokohteiden suojelusta. Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Kemera-varoista maksetaan tukea myös luonnonhoitotöihin, kuten monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen sekä vesiensuojeluun. 

Puuntuotannon Kemera-tuet edellisvuosien tasolla

Nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin käytettiin valtion Kemera-tukea viime vuonna noin 50 miljoonaa euroa, mikä oli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.  

Noin 80 prosenttia puuntuotannon Kemera-tuista kului nuorten metsien hoitoon. Metsäteihin käytettiin 36 prosenttia vähemmän ja suometsien hoitoon 41 prosenttia vähemmän tukivaroja kuin edellisvuonna. Terveyslannoituksen tukea metsänomistajille maksettiin 1,7 miljoonaa euroa, mikä oli kolmanneksen edellisvuotta enemmän.  

Kemera-varojen käyttö väheni voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla Kemera-tukea käytettiin molemmissa maakunnissa yli miljoona euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Varojen käyttö lisääntyi noin kolmanneksella Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.  Etelä-Savossa lisäys oli noin 0,9 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2021 Kemera-varoja on käytettävissä puuntuotannon töihin 53,2 miljoonaa euroa ja ympäristötukeen ja luonnonhoitotöihin yhteensä 8 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja Kemera-varojen käytöstä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Puutuotealan toimijat samaan verkkopalveluun Uutinen - 05.01.2021 09:09
Verkkokoulutukset metsäaiheista kiinnostivat viime vuonna Uutinen - 15.01.2021 14:43