Siirry pääsisältöön

Puutuotealan toimijat samaan verkkopalveluun

Uutinen - 05.01.2021 09:09

Suomen metsäkeskus ja Puuteollisuusyrittäjät ry rakentavat yhteistyössä verkkopalvelua, johon kootaan ajantasaista ja saavutettavaa tietoa puutuotealan yrityksistä. Verkkopalvelu auttaa yrityksiä ja toimijoita löytämään yhteistyökumppaneita sekä puurakentamiseen että alihankintaan.

Kuvateksti: Puutuotealan verkkopalvelu välittää tietoa alan toimijoista, tuotteista ja palveluista. Puutuoteportaali avataan keväällä 2021. Kuva: Jouni Silvast

Uusi puutuotealan verkkopalvelu välittää tietoa alan toimijoista, tuotteista ja palveluista. Se toimii työkaluna niin yrityksille, järjestöille, julkisille rakennuttajille, teollisille rakentajille kuin urakoitsijoillekin. Palvelun kautta puutuotealan yritykset voivat löytää yhteistyöyrityksiä, verkostoitua ja saada näkyvyyttä.  

– Puutuoteportaali on konkreettinen, positiivinen muutos toimialan kentässä. Portaali toimii linkkinä alan tuotteita ja palveluja tarjoavien ja niitä ostavien välillä. Yhteen paikkaan koottu tieto helpottaa rakentamisessa tarvittavan puutavaran ja palvelujen hankintaa, kertoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.

Rekisteriin kootaan yrityksiä kolmelta eri toimialalta: puun sahaus, höyläys ja kyllästys, huonekalujen valmistus sekä teollinen puurakentaminen. Rekisteriin pääsevät yritykset, joiden liikevaihto on vähintään 200 000 euroa.

Oman yrityksen voi ilmoittaa mukaan Puuteollisuusyrittäjät ry:n verkkosivulla. Rekisteriin liittyminen ja sen käyttäminen on maksutonta. Rekisteriä ylläpitää Puuteollisuusyrittäjät ry Metsäkeskuksen avustuksella. Puutuoteportaali avataan kevään 2021 aikana.

Vaikuttavaa hanketyötä puutuotealan kehittämiseksi

Verkkopalvelun kokoavat ja rahoittavat yhteistyössä Puuteollisuusyrittäjät ry ja Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman valtakunnallisen Export Factory -hankkeen johdolla viisi puutuote- ja rakentamisen hanketta Kaakkois-Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Hanketoimijoiden rooli on tunnistaa tulevat toimialan haasteet ja vastata niihin yrityksiä konkreettisesti palvelevilla hankkeilla.

– Metsäkeskuksen vahvuus hanketoiminnassa on ollut yrityskentän tunteminen sekä laaja sidosryhmäyhteistyö. Haasteet on muutettava mahdollisuuksiksi. Uusi puutuoteportaali on hyvä esimerkki onnistuneesta hanketoiminnasta ja yhteistyöstä, jolla on varmasti positiivisia vaikutuksia puurakentamiseen ja puun käytön lisääntymiseen, toteaa Silvast.

Tällä ja seuraavalla EU-ohjelmakaudella pienten puutuotealan yritysten on muiden toimijoiden ohella valmistauduttava ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan säädösohjaukseen. Muita yhteisiä isoja teemoja toimialan yrityksille tulevat olemaan tuottavuuden parantaminen, digitalisaatio, viestintä sekä yritysten kansainvälistyminen.

Suomen yksityismetsistä on nyt kattavat tiedot Uutinen - 29.12.2020 09:26
Ympäristötuen käyttö kasvoi voimakkaasti viime vuonna Uutinen - 13.01.2021 10:08