Kemera-varaseuranta

Lisätietoja

Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
puh. 029 432 5405
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

Pekka Hovila
hankehallinnon päällikkö
puh. 029 432 4702
pekka.hovila(at)metsakeskus.fi

Kemera-varojen käyttö aikaisempina vuosina

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä, luonnontuhoista aiheutuvia metsän uudistamistöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua.

Lue lisää Kemera-tuen ehdoista ja käytöstä.

Kemera-varojen käyttö 2017

Kemera-varojen käyttö 2016

Metsäkeskus on tilastoinut Kemera-varojen käytön maakunnittain  ja myös nuoren metsän hoidon työmäärät sekä työmäärät kunnittain.

Kemera-taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeet, jotka ovat menneet vanhaksi vuonna 2016.

Puuntuotannon rahoitus työlajeittain vuosina 2014-2016

Taulukko ei sisällä luonnonhoitomomenttia eikä hirvituhokorvauksia.

Työlajit Käytetty vuonna 2016 Käytetty vuonna 2015 Käytetty vuonna 2014
Nuoren metsän hoito* 36 044 987 euroa 19 354 812 euroa 21 999 743 euroa
Metsän uudistaminen 3 977 353 euroa 6 144 260 euroa 5 685 268 euroa
Teiden perusparannus 3 645 643 euroa 8 589 893 euroa 7 064 464 euroa
Uusien teiden rakentaminen 355 102 euroa 657 205 euroa 720 837 euroa
Suometsän hoito ja kunnostusojitus 3 154 764 euroa 4 525 522 euroa 5 032 959 euroa
Terveyslannoitus 1 403 135 euroa  1 388 867 euroa  1 154 107euroa
Juurikäävän torjunta  4 052 865 euroa  4 352 565 euroa 4 315 729 euroa
Pystykarsinta - euroa 155 385 euroa  121 165 euroa
Kulotus 12 901 euroa 5 890 euroa 19 559 euroa
Toteutustuki 52 646 750 euroa 45 174 399 euroa 46 113 831 euroa
Suunnittelu- ja toteutusselvitystuki  sis. edelliseen 12 532 147 euroa 13 112 944 euroa
Rahoitus kaikkiin työlajeihin yhteensä 52 646 750 euroa 57 706 546 euroa 59 226 775 euroa
Energiapuun korjuu - 7 838 433 euroa 10 285 234 euroa
Rahoitus puuntuotantoon kaikkiaan 52 646 750 euroa 65 544 979 euroa 69 512 009 euroa

*) Sisältää pienpuun korjuutuen vuonna 2016