Kemera-varaseuranta | Metsäkeskus

Kemera-varaseuranta

Lisätietoja

Aki Hostikka
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
puh. 029 432 5405
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

Pekka Hovila
hankehallinnon päällikkö
puh. 029 432 4702
pekka.hovila(at)metsakeskus.fi

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua.

Lue lisää Kemera-tuen ehdoista ja käytöstä.

Kemera-varojen käyttö 2021

Puuntuotannon ja luonnonhoidon maksetut Kemera-varat

Puuntuotannon kuvaaja sivulla 1 ja luonnonhoidon kuvaaja sivulla 2.

Kuvaajan sivu 1: Kuvassa on esitetty Metsäkeskuksen maksamien puuntuotannon Kemera-tukien määrä. Kuvaaja päivittyy aina maksutapahtuman jälkeen. Maksuja tehdään muutaman päivän välein ja viimeisin maksupäivä näkyy kuvaajan yhteydessä. ”Budjetti” tarkoittaa valtion talousarviossa kuluvalle vuodelle osoitettua määrärahaa puuntuotannon tukemiseen. Puuntuotannon tukea maksetaan taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon sekä metsäteiden tekemiseen ja kunnostamiseen. Ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin maksettu tuki ei ole tässä kuvaajassa mukana.

Kuvaajan sivu 2: Kuvassa on esitetty Metsäkeskuksen maksama rahoitus monimuotoisuuden ja metsäluonnon hoidon edistämiseen. Tukea maksetaan ympäristötukena ja luonnonhoitohankkeina, jotka molemmat sisältyvät kuvaajan lukuihin.  Kuvaaja päivittyy aina maksutapahtuman jälkeen. Maksuja tehdään muutaman päivän välein ja viimeisin maksupäivä näkyy kuvaajan yhteydessä. ”Budjetti” tarkoittaa valtion talousarviossa kuluvalle vuodelle osoitettua määrärahaa.

Kemera-varojen käyttö 2020

Kemera-varojen käyttö 2019

Kemera-varojen käyttö 2018

Kemera-varojen käyttö 2017

Kemera-varojen käyttö aikaisempina vuosina

.