Siirry pääsisältöön

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa selvitetään metsänkäytön vaikutuksia hiilensidontaan ja ilmastopäästöihin

Uutinen - 28.04.2022 08:48

Suomen metsäkeskus on mukana kuudessa uudessa Hiilestä kiinni -hankkeessa. Hankkeissa selvitetään esimerkiksi vesienpalautusten ja pidennetyn puuston kiertoajan vaikutuksia metsien hiilensidontaan. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja tuhkalannoituksen vaikutuksista. Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Hiilestä kiinni -ohjelmassa tavoitellaan merkittäviä päästövähennyksiä ja ilmastotekoja metsissä ja maataloudessa vuoteen 2035 mennessä.  

Suomen metsäkeskus on mukana kuudessa uudessa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -hankkeessa, joita toteutetaan vuosien 2022 –2024 aikana. Uusissa hankkeissa selvitetään monipuolisesti metsien käytön vaikutuksia hiilensidontaan ja ilmastopäästöihin.  

PIKMA-hankkeessa selvitetään, kuinka paljon metsän kiertoaikaa pidentämällä voi lisätä hiilensidontaa ja millaisissa metsissä kiertoajan pidentäminen olisi erityisesti kannattavaa. HIILI-VESPA-hankkeessa puolestaan selvitetään, kuinka vesienpalautus talousmetsästä suojelusuolle vaikuttaa talousmetsän puuston kasvuun ja hiilensidontaan. Samalla seurataan, miten suojelusuon turpeeseen varastoitunut hiili käyttäytyy vettyvissä olosuhteissa. 

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on viime vuosina noussut keskusteluun ja yhä useammat metsänomistajat ovat kiinnostuneita siitä. Jatko-Jatka-hankkeessa tuotetaan ennustetietoa jatkuvapeitteisesti kasvatetun puuston kasvuvauhdista ja siitä, millaisissa metsissä jatkuva kasvatus olisi kannattavaa. Lisäksi saadaan tietoa siitä, kuinka jatkuvapeitteisellä kasvatuksella voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.  

Tietoa tuhkalannoituksesta ja toimintamalli metsätuhojen torjuntaan 

Suometsien tuhkalannoitusta on pidetty yhtenä vaikuttavana keinona lisätä metsien kasvua ja hiilensidontaa. SuoHiTu-hankkeessa selvitetään, miten tuhkalannoitus vaikuttaa maaperän kasvihuonekaasupäästöihin sekä vesistökuormitukseen pitkällä aikavälillä. Hankkeessa saatu uusi tutkimustieto tuodaan metsänhoitosuosituksiin ja jalkautetaan metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön.  

Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla, eli esimerkiksi varautumalla lisääntyviin metsätuhoihin. Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa - MetuKKa-hankkeessa kehitetään Kaakkois-Suomeen yhteistoimintamalli juurikääpä- ja kirjapainajatuhojen torjuntaan, varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Työtä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden, metsänomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

MATKI-hankkeessa puolestaan tehdään ilmastotoimenpiteiden tiekartta turvemaavaltaiselle Kiiminkijoen valuma-alueella. Hankkeessa myös kootaan tietoa siitä, mitä metsänomistajat ajattelevat turvemaiden metsien käsittelystä ja millaisia odotuksia heillä siitä on. 

Hiilestä kiinni -ohjelmassa tavoitellaan merkittäviä päästövähennyksiä ja ilmastotekoja metsissä ja maataloudessa vuoteen 2035 mennessä.  

– Kaikissa hankkeissa tehdään yhteistyötä tutkimuksen ja käytännön metsätalouden kanssa. Monet hankkeista edistävät myös vesien suojelua ja tukevat luonnon monimuotoisuutta, sanoo hankepäällikkö Leena Leskinen Suomen metsäkeskuksesta.   

Lisätietoa uusista Hiilestä kiinni -hankkeista julkaistaan Metsäkeskuksen verkkosivuilla hankkeiden alkaessa. 

Kuinka energian huoltovarmuus turvataan? - Metsäkeskuksen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus avaa metsäenergiatoimialan näkymiä Uutinen - 27.04.2022 09:00
Metsänviljely monipuolistuu vähitellen Uutinen - 03.05.2022 09:00