Siirry pääsisältöön

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa - PIKMA

Hankkeen rahoittajat

Hiilestä kiinni logo

Metsänhoidon suosituksia pidemmän metsän kiertoajan jatkaminen on nopea tapa lisätä hiilensidontaa ja kasvattaa hiilinieluja. Samalla kuitenkin tietyt metsätuhoriskit lisääntyvät, joten on tärkeää tunnistaa soveltuvat kohteet ja riskien suuruus.

PIKMA-hankkeessa selvitetään, millaisia vaikutuksia on, jos metsänomistajat ottavat kiertoajan pidentämisen laajemmin käyttöön. Samalla tarkennetaan kiertoajan pidentämiseen liittyviä riskejä ja puuston kasvatusmallien toimivuutta. Kiertoajan pidentämisen potentiaalia selvitetään paikkatietoanalyysien ja maastotarkastusten avulla kahdessa esimerkkimaakunnassa, Uudellamaalla ja Kainuussa sekä case-maanomistajien metsissä.

Analyysi selventää kiertoajan pidentämisen nykytilannetta, mahdollisuuksia ja vaikutuksia mm. talouteen, monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja puuston hiilivaraston kehitykseen. Lisäksi tehdään suuraluetason pitkän aikavälin tarkastelu, jossa vertaillaan pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksia metsävarojen kehitykseen ja metsien kokonaiskestäviin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Hanke toteutetaan viitenä työpakettina.

Työpaketti 1: Taustaselvitys ja kriteerien määrittely

 • Kirjallisuuskatsaus
 • Haastattelut nykykäytännöistä ja motiiveista
 • Työpajat pidennetyn kiertoajan kriteereistä
 • Yhteenveto kohteista, kriteereistä sekä motiiveista seuraavia työpaketteja varten

Työpaketti 2: Pidennetyn kiertoajan vaikutukset, soveltuvat kohteet ja kasvatusstrategiat

 • Erilaisten metsikkötyyppien soveltuvuuden arviointi pidennetyn kiertoajan harjoittamiseen talousmetsissä
 • Koko maan kattava pitkän aikavälin tarkastelu pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksista metsävarojen kehitykseen ja metsien kokonaiskestäviin hyödyntämismahdollisuuksiin
 • Pidennetyn kiertoajan kasvatusstrategiat kohdetyypeittäin

Työpaketti 3: Maakunnittainen paikkatietoanalyysi ja case-tarkastelut

 • Maakunnittainen paikkatietoanalyysi
 • Case-tarkastelut metsänomistajien metsissä
 • Paikkatietoanalyysin menetelmäkuvaus ja jakelu

Työpaketti 4: Tiedon jalkautus ja viestintä

 • Laskuri metsikön kiertoajan pidentämisen vaikutuksista
 • Neuvonta- ja koulutusmateriaalia kiertoajan pidentämisen kohdevalinnasta, vaikutuksista ja kasvatusstrategioista
 • Verkkokoulutukset metsänomistajille ja metsäalan toimijoille

Työpaketti 5: Hallinnointi

 • Tapio

Hanke on valtakunnallinen ja se on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Nappaa hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Tapio. Toteutuksesta vastaavat lisäksi Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen toteutusaika on 2022-2024.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Tapion logo
Luonnonvarakeskuksen logo

Lisätietoja