Skip to main content
Uutinen - 31.08.2021 09:00

Metsätietöiden kemera-tukipäätöksiä tehdään nopeutetusti vuoden loppuun saakka koronatilanteen vuoksi

Metsäkeskus voi myöntää kemera-tuen metsätiehankkeille odottamatta sitä, että hankkeen toteuttamista koskeva tiekunnan päätös tulee lainvoimaiseksi. Tukipäätöksiä on nopeutettu viime vuoden kesästä alkaen, koska koronaepidemia on vaikeuttanut tiekuntien kokousten järjestämistä ja tiehankkeiden aloittaminen on uhannut viivästyä. Nopeutettu päätöksenteko jatkuu 31.12.2021 saakka. 

Sorapäällysteinen metsätie

Kuvateksti: Yksityistien rakentamiseen ja perusparannukseen voi hakea kemera-tukea Metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskus on viime vuoden kesästä saakka nopeuttanut kemera-tuen myöntämistä tiehankkeisiin koronatilanteen vuoksi. Tuki yksityisteiden rakentamiseen tai perusparannukseen voidaan myöntää heti sen hakemisen jälkeen. Tavallisesti Metsäkeskus on tehnyt tukipäätöksen vasta sen jälkeen, kun tiekunnan päätös tietöiden toteuttamisesta on valitusaikojen umpeuduttua tullut lainvoimaiseksi.  

Koronaepidemia ja kokoontumisrajoitukset ovat vaikeuttaneet tiekuntien kokoustamista ja monien tiehankkeiden aloittaminen on uhannut viivästyä. Tämän vuoksi Metsäkeskus myöntää tukia tietöihin tavallista nopeammin vuoden loppuun saakka. Tukipäätöksen jälkeen tien rakentamisen tai perusparannuksen voi aloittaa, ja tukea maksetaan sitä mukaa, kun työt edistyvät.  

Ensimmäiseen toteutustuen maksatushakemukseen tulee liittää tieto siitä, että tiekuntaa vastaan ei ole kolmen kuukauden määräajassa nostettu tiehankkeen toteuttamispäätöstä koskevaa moitekannetta. Tukea ei makseta ennen kuin selvitys on toimitettu.   

Jos moitekanne on nostettu, selvityksen liitteenä on toimitettava tuomioistuimen ratkaisu ja tieto siitä, että ratkaisu on lainvoimainen. Metsäkeskus voi tarvittaessa määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi ja lopettaa maksamisen, jos tuomioistuin muuttaa tiekunnan kokouksen päätöstä tai toteaa sen pätemättömäksi.  

Lisätietoja metsäteiden kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla