Siirry pääsisältöön

Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa tulkintasuositusta on päivitetty

Uutinen - 09.05.2022 15:00

Suomen metsäkeskus on päivittänyt metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa tulkintasuositusta. Edellisen kerran suositusta päivitettiin vuoden 2018 marraskuussa. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää suositusta esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa ja metsänomistajien neuvontatyössä.

Puro ja sitä ympäröivää metsää kesällä.

Pienvesi. Kuva: Jukka Vähätaini

Metsäkeskuksen tulkintasuositus auttaa rajaamaan metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt hakkuiden ulkopuolelle riittävän laajoina lain tulkinnan näkökulmasta.  

Suositus on käytännönläheinen ja sen pääpaino on elinympäristöissä, joiden hakkuupaine on suurin. Tällaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi pienvesikohteet sekä korpi- ja lehtokohteet. Nyt tulkintasuosituksessa on käsitelty aiempaa laajemmin esimerkiksi jyrkänne-, kallio- ja luhtakohteita. 

Tulkintasuosituksessa on huomioitu metsälaista saadut tuomioistuinten päätökset ja vakiintuneet tulkintakäytännöt. Suosituksessa on myös hyödynnetty metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevia tutkimustuloksia. Suositusta päivitetään tarvittaessa uusien oikeustapausten ja tutkimustulosten pohjalta. 

Tulkintasuositus kertoo lain vaatiman vähimmäisrajauksen 

Päivitetyssä suosituksessa on täsmennetty muun muassa pienvesikohteiden,  lehtojen ja korpien tulkintaa. Metsälain 10 pykälässä luetellut pienvesikohteet , eli lähteiden, purojen, norojen ja lampien välittömät lähiympäristöt, tulkitaan kukin omaksi elinympäristötyypikseen. Sen vuoksi ne myös kuvioidaan omiksi kuvioikseen ja esimerkiksi pienialaisuus tulkitaan jokaisella kohteella erikseen. Sama koskee myös lehtoja ja korpia. 

Tulkintasuositukseen on lisätty lampien välittömiä lähiympäristöjä, jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä, rotkoja ja kuruja sekä luhta-elinympäristöjä koskevia tulkintoja, joita aiemmassa tulkintasuosituksen versiossa oli käsitelty hyvin vähän. Lisäksi pienempiä täsmennyksiä on tullut muun muassa luonnontilaisen kaltaisuuden määrittelyyn sekä myrskytuhojen vaikutukseen kohteiden määrittelyssä.  

– Onkin tärkeää, että toimijat ja metsänomistajat käyvät läpi koko päivitetyn tulkintasuosituksen. Suosituksessa metsälakikohteiden rajaus on esitetty lain minimivaatimukseksi tulkitun mukaisesti.  Jos metsänomistaja haluaa erityisesti turvata luontoarvoja ja monimuotoisuutta metsässään, kannattaa lakikohteiden ympäristöä säästää laajemmalta alalta, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskuksen verkkosivuilla avoin metsä- ja luontotieto -osiossa on paikkatietoa arvokkaista luontokohteista ja niiden sijainnista. Avoimet luontokohdetiedot sekä päivitetty tulkintasuositus auttavat huomioimaan metsälakikohteet metsien käsittelyssä entistä paremmin.  

Tutustu Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt -verkkokoulutukseen

Tulkintasuositus on saatavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Metsien ensimmäiset harvennushakkuut ovat usein liian voimakkaita Uutinen - 06.05.2022 09:00
Pienpuun keruun tuki nousee kesäkuun alussa Uutinen - 12.05.2022 13:58