Siirry pääsisältöön

Linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksiin tarkentavia ohjeita

Toimijatiedote - 02.06.2022 09:00

Suomen metsäkeskus on laatinut viime vuoden keväällä ohjeen erilaisten linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksista. Ohjeeseen on tarkennettu, mistä maanomistajat ja toimijat voivat tarkistaa tietoja luonnonsuojelualueista, muinaismuistokohteista ja uhanalaisista lajeista. Ohje löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta. 

Uuden yli 0,5 hehtaarin tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta tulee aina tehdä metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä oja-, vesijohto- tai viemärilinjahakkuista, pienialaisista uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista eikä talvitielinjojen hakkuista, ellei hakkuu kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.   

Sähkölinjan ja junaradan reunavyöhykkeen hakkuusta tehdään metsänkäyttöilmoitus, kun hakkuu kohdistuu metsälain 10 pykälän mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen sijainnin voi varmistaa avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalvelusta   Metsäkeskuksen verkkosivuilta.   

Jos lisäksi tarvitaan tietoja esimerkiksi luonnonsuojelualueista, ovat ne saatavilla Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) paikkatietoaineistoista. Muinaismuistokohdetiedot voi tarkistaa Museoviraston avoimien aineistojen latauspalvelusta

Uhanalaisten lajien rekisteritietoja voi pyytää erillisellä aineistotietopyynnöllä Lajitietokeskuksen kautta. Tietopyynnöstä saa lisätietoa Lajitietokeskuksen verkkosivuilta.   

Ohje erilaisten linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Lisätietoja: 
Mikko Korhonen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 352 3090 
mikko.korhonenatmetsakeskus.fi 

Suurten petolintujen pesäpuita turvataan uudella menettelyllä Toimijatiedote - 01.06.2022 09:00
Kotimaisen metsähakkeen kysyntä kasvaa – nuorten metsien harvennuksia tarvitaan Toimijatiedote - 07.06.2022 09:00