Siirry pääsisältöön

Kotimaisen metsähakkeen kysyntä kasvaa – nuorten metsien harvennuksia tarvitaan

Toimijatiedote - 07.06.2022 09:00

Energiantuotannossa käytettävän metsähakkeen kysyntä on kasvussa. Kotimaasta tulisi löytyä tuleviksi talviksi aiempaa enemmän metsähaketta korvaamaan Venäjältä tuodun puun ja energian osuutta. Suuri osa metsähakkeesta saadaan nuorten metsien harvennusten yhteydessä kerättävästä pienpuusta. Työkohteita on paljon eri puolilla Suomea, erityisesti Itä-Suomessa. Metsäkeskuksen Energiaa metsästä -kampanja kannustaa metsänomistajia ja metsäammattilaisia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen. 

Metsäenergialla voidaan korvata ilmastolle haitallisempia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. On arvioitu, että metsähakkeen merkitys energiantuotannossa kasvaa edelleen lähivuosina. 

Myös Ukrainan sota ja Venäjän pakotteet ovat lisänneet kotimaisen hakkeen tarvetta ja kysyntää. Kotimainen metsäenergia turvaa osaltaan energiansaannin huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Osa harvennusmetsistä korjattavasta pienpuusta on mahdollisuus ohjata energiakäyttöön. 

– Suomessa on nuoria hoitotarpeisia metsiä noin 460 000 hehtaaria, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta. Lisäksi kiireellisiä ensiharvennuksia on noin 900 000 hehtaarin verran. Harvennuksilla turvataan kasvaville puille riittävä kasvutila, jolloin puusto pysyy elinvoimaisena ja kestää paremmin myös tuhoja. Metsänhoitotyö on suositeltavaa tehdä monimuotoisuus ja luontoarvot huomioiden, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.  

Tietoa nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kohteista 

Metsäkeskus lähettää kesäkuussa noin 15 000 metsänomistajalle tietoa heidän metsissään olevista kohteista, joilta voi olla mahdollista korjata pienpuuta. Näitä mahdollisia pienpuun korjuukohteita on haettu metsävaratiedoista poimien.   

– Toiveena on, että koostamistamme tiedoista on apua metsänomistajille ja metsäammattilaisille metsänhoitoon liittyvissä päätöksissä ja töiden suunnittelussa, Tuononen sanoo.   

Metsänomistajien suostumuksella metsäalan toimijat voivat saada tarkemmat tiedot ja monipuoliset kartat metsänomistajien metsistä Metsään.fi-toimijapalvelusta. Karttojen kuviotiedot on hyvä tarkistaa maastossa aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.   

Metsäalan toimijat voivat tarkistaa mahdollisia energiapuukohteiden korjuukeskittymiä myös karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Karttapalvelua on päivitetty kevään aikana ja nyt siitä löytyy aiempaa enemmän mahdollisia energiapuukohteita. Metsänomistajakirjeiden vastaanottajia on poimittu näiden mahdollisten energiapuukeskittymien omistajista. 

Metsänomistajien on mahdollisuus hakea nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kemera-tukea Metsäkeskuksesta. Tukitasoon ja tuen ehtoihin tuli kesäkuun alussa muutoksia, jotka lisäävät metsänhoitotöiden kannattavuutta.  

Energiaa metsästä - kampanja alkaa 

Metsäkeskus on aloittanut Energiaa metsästä -kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Kampanja lisää metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta pienpuun korjuumahdollisuuksista.  

Metsäkeskus järjestää tänä vuonna myös kampanjaan liittyviä Energiaa metsästä -tapahtumia eri puolilla Suomea. Metsänomistajien ja toimijoiden on mahdollisuus tavata tapahtumissa toisiaan. 

– Toivomme toimijoiden aktiivista osallistumista tilaisuuksiin. Ne tarjoavat oivan mahdollisuuden uusien asiakkuuksien syntymiselle, Tuononen sanoo.   

Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Lisätietoa kampanjasta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Lisätietoja:  
Juha Tuononen 
metsänhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 348 5599 
juha.tuononenatmetsakeskus.fi 

Linjahakkuiden metsänkäyttöilmoituksiin tarkentavia ohjeita Toimijatiedote - 02.06.2022 09:00
Auta asiakasta löytämään sinut – liity Metsään.fi-toimijat kartalla -palveluun Toimijatiedote - 09.06.2022 13:50