Siirry pääsisältöön

Kuntien kiinnostus sertifioida metsänsä luomukeruualueiksi yllätti

Uutinen - 02.07.2021 11:18

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnissa kartoitettiin kyselyllä kuntien kiinnostusta liittää metsänsä osaksi luomukeruualueita ja arvoja, jotka ohjaavat kunnan metsänhoitoa.

Kuusenkerkän keruuseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kuva: Anne Annala

Kyselyyn osallistuneista kunnista 68 prosenttia oli kiinnostunut liittämään osan metsistään ja 13 prosenttia kaikki kunnan metsät sertifioiduksi luomukeruualueeksi. Vain 19 prosenttia kyselyyn osallistuneista kunnista asia ei kiinnostanut. Suurinta kiinnostus metsien luomusertifiointiin oli Pohjois-Karjalassa.

 - Todella hienoa, että kunnat ovat kiinnostuneet liittämään metsiään osaksi luomukeruualueita. Jotta saamme tarpeeksi luomuraaka-ainetta metsistämme, tarvitsemme lisää luomukeruualueita, toteaa Anne Annala Luomua metsäluonnosta -hankkeen projektipäällikkö Suomen metsäkeskuksesta.

Metsien luomusertifiointiin myönteisesti suhtautuneet kunnat kokivat sen nostavan kunnan imagoa sekä edistävän elinkeinoelämää ja matkailua. Lisäksi luonnonvaroja halutaan hyödyntää paikallisesti.

Kainuussa ja Etelä-Karjalassa tunnettiin luomusertifiointi

Kainuun ja Etelä-Karjalan kunnista yli 80 prosentille luomusertifiointi on tuttua asiaa. Sen sijaan suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista kunnista metsien luomusertifiointi on tuntemattomampaa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista ei ollut kuullut aiheesta aiemmin. 

- Suomessa on tehty useita kyselytutkimuksia viime vuosien aikana ja kaikista käy ilmi sama asia, metsien luomusertifiointi ei ole tunnettua. Siksi aiheesta on tärkeää viestiä, Annala toteaa.

Arvot metsienhoidossa

Kuntien metsänhoidon tärkeimpänä arvona pidetään edelleen taloudellista tuottoa sekä virkistyskäytön lisäämistä. Toisella sijalla on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kolmannella jaetulla sijalla ovat luonnontuotteiden hyödyntäminen ja metsien hyödyntäminen matkailussa. Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on ollut kasvussa jo pidempään. 

 - Luonnontuotteiden keruulla voidaan lisätä metsän tuottoa. Keruuta voidaan tehdä hyvin myös ihan tavallisissa talousmetsissä. Luomuluonnontuotteilla voidaan saada nostetta kuntien elinkeinoelämään. Kuntien kannattaakin tarttua nyt tilaisuuteen ja sertifioida metsänsä, kun hanke on apuna, kannustaa Annala. 

Suomen metsäkeskuksen vetämän Luomua metsäluonnosta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukeruualueiden määrää viestinnän avulla. Hanketta ovat toteuttamassa myös Arktiset Aromit ry ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kyselyn toteutti Niina Näriäinen ja raportti löytyy Metsäkeskuksen verkkosivulta.

Puunkorjuun poikkeuslupaa ei tarvita Paula-myrskyn pahimmilla tuhoalueilla Uutinen - 29.06.2021 14:35
Ovatko CLT-levyt ratkaisu pehmeiden maiden puunkorjuuhaasteisiin? Uutinen - 07.07.2021 08:47