Siirry pääsisältöön

Luonnonhoidon muistilista uudistui – tarjolla nyt myös tilauslomake talousmetsien luonnonhoitotoimille

Uutinen - 07.07.2022 09:10

Talousmetsien luonnonhoidon suunnittelun ja neuvonnan avuksi on Monimetsä-hankkeessa tuotettu muistilista, jota on nyt uudistettu. Metsänomistajat voivat kertoa luonnonhoidon tavoitteistaan ja toiveistaan metsäammattilaisille jatkossa myös uudella tilauslomakkeella.

Kuvassa nuorten puiden muodostamaa suojatiheikköä korkeamman haaparyhmän alla

Metsäammattilaisen ja metsänomistajan on tärkeä sopia monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyvistä talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteistä samalla, kun sovitaan hakkuista tai metsänhoitotöistä. Monimetsä-hankkeen luonnonhoidon muistilista sisältää kattavan luettelon hakkuissa ja metsänhoitotöissä käytössä olevista luonnonhoidon keinoista. Muistilistaa on nyt uudistettu ja sen käyttöä tukeva liite tarjoaa tiiviisti tietoa luonnonhoitotoimenpiteistä sekä niiden tavoitteista ja vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuteen.

Muistilista on tukena ja apuna metsänomistajan ja metsäammattilaisen välisissä keskusteluissa. Sen avulla metsänomistaja voi tuoda esille luonnonhoitoon liittyviä toiveitaan ja varmistaa, että luonnonhoito huomioidaan toteutuksessa hänen tavoitteidensa mukaisesti.

– Metsänomistaja päättää luonnonhoidon tason metsässään, kuitenkin aina vähintään lain ja metsäsertifioinnin vaatimukset huomioiden. Kun omistajan tavoitteet ovat tiedossa, osaa metsänhoitotyön tai hakkuun toteuttaja jättää metsään esimerkiksi tavanomaista runsaammin säästöpuustoa tai leveämmän vesistön suojavyöhykkeen. Metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteista keskusteleminen on osa hyvää palvelua, sanoo Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta.

Uusi tilauslomake luonnonhoitotöille

Monimetsä-hankkeessa on tuotettu nyt myös uusi tilauslomake luonnonhoitotöille. Metsänomistaja voi täyttää tilauslomakkeen ja toimittaa sen metsäammattilaiselle esimerkiksi tarjouspyynnön tai toimeksiannon liitteenä tai tapaamisen yhteydessä. Näin metsänomistajan luonnonhoidon toiveet tulevat esille jo puukaupan tai metsänhoitotöiden tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa.

Suunnitteluun apua neuvontatyökalusta ja paikkatietoaineistoista

Luonnonhoidon keinovalikoimaa voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä metsän eri kehitysvaiheissa. Miltei jokaisella metsikkökuviolla voidaan soveltaa jotain muistilistan mukaista talousmetsien luonnonhoidon keinoa.

Metsäammattilaiset voivat hyödyntää suunnittelussa Monimetsä-hankkeen neuvontatyökalua, joka esittelee tarkemmin metsänkäsittelyn eri vaiheisiin sopivia luonnonhoitokeinoja. Sivuilla on tietoa myös luonnonhoitokeinojen taloudellisista vaikutuksista sekä merkityksestä monimuotoisuudelle.

Ammattilaisille ja metsänomistajille hyödyllisiä ovat myös luonnonhoidon paikkatietoaineistot. Monimetsä-hanke on tuottanut esimerkkileimikkokartan siitä, miten näitä aineistoja voi hyödyntää.

– Paikkatietoaineistot ovat hyödyllisiä lähtötietoja talousmetsien luonnonhoidon suunnittelussa. Ne toimivat pohjana luonnonhoidon tehokkaaseen kohdentamiseen metsikkökuviolla ja niistä saa viitteitä siitä, mihin maastosuunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi kosteusindeksiä voidaan hyödyntää korjuun suunnittelussa ja herkkien maastokohtien tunnistamisessa. Monimetsä-hankkeen esimerkkikartat kertovat paikkatietoaineistojen käytöstä leimikonsuunnittelussa ja esittelevät luonnonhoidon keinovalikoimaa kuvitteellisen leimikkokartan kautta, kertoo ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi Tapiosta.

Muista myös Metsäkeskuksen avoimet luontotietoaineistot

Suomen metsäkeskus ylläpitää metsä- ja luontotietopalvelussaan avoimia luontotietoaineistoja. Luontotietoaineistot ovat saatavilla Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Luonnonhoidon paikkatietoaineistojen esittely -karttapalvelussa on esitelty metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa hyödyllisiä paikkatietoaineistoja.

 

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen sekä kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke on osa Kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Kemera on jatkumassa vuoden 2023 loppuun Uutinen - 05.07.2022 14:40
Lämpösummakartta työkaluksi kirjanpainajariskin ennakointiin Uutinen - 08.07.2022 09:32