Tuki taimikon varhaishoitoon

Lisätietoja

Sari Alden
hankehallinnon asiantuntija
puh. 029 432 5421
sari.alden(at)metsakeskus.fi

Asiakastuki
puh. 029 432 409, ma–ti klo 8–18, ke-pe klo 8–16
asiakastuki(at)metsakeskus.fi

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).
     
  • Lomakkeiden toimitusosoitteet
  • Kunnat palvelualueittain

Taimikon varhaishoito tarkoittaa taimikon perkausta ja harvennusta sekä taimikon yllä kasvavan verhopuuston poistoa ja harvennusta. Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle.

Ehdot taimikon varhaishoidon tuen myöntämiselle:

Varhaishoitoon voi saada tukea, kun Kemera-lain mukaisesta metsityksestä tai nuoren metsän hoidosta on kulunut vähintään 10 vuotta. Taimikon varhaishoidon tuki on 160 euroa hehtaarilta.