Tuki nuoren metsän hoitoon

Lisätietoja

Sari Alden
hankehallinnon asiantuntija
puh. 029 432 5421
sari.alden(at)metsakeskus.fi

Asiakastuki
puh. 029 432 409, ma–ti klo 8–18, ke-pe klo 8–16
asiakastuki(at)metsakeskus.fi

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

 • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
 • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).
   
 • Lomakkeiden toimitusosoitteet
 • Kunnat palvelualueittain

Nuoren metsän hoidon Kemera-tukea on voinut jälleen hakea 20.4.2017 alkaen.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen taimikon perkausta ja harvennusta sekä verhopuuston poistoa ja harvennusta. Tukea voi saada myös nuoren metsän kunnostukseen, jos toimenpide ei ole kaupallisesti kannattava. Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteen aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Toimenpiteen toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle.

Ehdot nuoren metsän hoidon tuen myöntämiselle:

 • Kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille (hakemus voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita)
 • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha
 • Kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä
 • Pohjapinta-alalla punnitun keskiläpimitan ennen työn aloittamista ja työn jälkeen tulee olla enintään 16 senttimetriä rinnan korkeudelta
 • Poistuman vähimmäismäärä 1 500 runkoa hehtaarilla, kantojen on oltava läpimitaltaan vähintään 2 senttimetriä, pohjoisessa Suomessa poistuman on oltava vähintään 1000 runkoa hehtaarilta
 • Hoito- ja kunnossapitovelvoite 10 vuotta
 • Nuoren metsän hoitoon voi saada tukea, kun on kulunut vähintään10 vuotta Kemera-lain mukaisesta nuoren metsän hoidosta
 • Työn jälkeinen tiheys enintään 3 000 runkoa hehtaarilla. Jäävän puuston pituus vaikuttaa sallittuun enimmäistiheyteen. Katso hyväksyttävän työn kriteerit alla olevasta linkistä.
 • Hyväksyttävän työn kriteerit: maastotarkastuksissa käytettävät runkolukusarjat

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 euroa hehtaarilta. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, voidaan tukea korottaa 200 eurolla hehtaaria kohden, jolloin tuki hehtaarilla on 430 euroa.

Korotetun tuen edellytys on, että pienpuuta kerätään kuviokohtaisesti ja pääosin tasaisesti eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 kiintokuutiota hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.