Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten för beskogningsstöd

Det här tillgänglighetsutlåtandet berör tjänsten för beskogningsstöd, som finns på sidan https://metsitystuki.metsakeskus.fi. Utlåtandet har utfärdats 3.3.2021. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation och Finlands skogscentral. 

Tjänsten för beskogningsstöd är en karttjänst och omfattas därför inte av lagen om digitala tjänster. I tjänsten måste man välja området på ett kartanvändargränssnitt, som inte är tillgänglig. 

Man kan även ansöka om beskogningsstöd med pappersblanketter som kan printas ut på Skogscentralens hemsida

Tjänstens tillgänglighet 

Innehållets nuvarande tillgänglighet: motsvarar till största delen (WCAG 2.1, AA-nivå) kraven, men kräver/innehåller användning av en icke-tillgänglig karta för att slutföra ärendet.  

Identifierade brister i tillgängligheten 

Användning av hemsidan 

En del av knapparna och länkarna framhävs inte enhetligt eller tillräckligt visuellt och funktionellt. Knapparna och länkarna strävar man att korrigera under år 2021. 

Skärmläsarprogrammet meddelar inte felaktigt inmatad information och inte heller styrningskomponentens utrymme eller text. Bristerna i tjänsten vid användning av skärmläsare strävar man att korrigera under år 2021. 

Efter att har angett val av område och ägaruppgifter är det möjligt att skapa en pdf-fil av ansökan. När man avslutat ärenden skapas det automatiskt en pdf-fil av ansökan. I kodningen av pdf-filerna finns betydande brister vad gäller tillgängligheten. Bristerna i pdf-filerna strävar man att korrigera under år 2021. 

Andra ytterligare anmärkningar 

En del av tjänsterna stöder sig på en tredje parts tjänster. Nedan finns tjänstspecifik tilläggsinformation angående tillgängligheten: 

Märkte du brister i tillgängligheten i vår e-tjänst? 

Meddela om brister du har upptäckt, så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Du kan meddela om brister med responsblanketten

Tillsynsmyndigheten 

Ge först feedback till oss, alltså hemsidans administratör, om du lägger märke till tillgänglighetsproblem. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får, eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverkets hemsida hittar du specifik information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Södra Finlands regionförvaltningsverk 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
https://www.tillganglighetskrav.fi/ 
webbtillganglighetatrfv.fi 
Telefonväxel 0295 016 000