Stöd för vård av skogsnaturen

Mer information

Riitta Raatikainen (vikarierar för Matti Seppälä)
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Matti Seppälä
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 4931
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter
 • Kemera-stöd

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas;

 • sådana arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga med tanke på mångfalden och som sträcker sig över flera fastigheters områden, samt för att återställa skogs- och torvmarksmiljöer
 • förebyggande eller avhjälpande av skador på vattendrag orsakade av skogsdikningar, om åtgärden är av större betydelse än vanligt för vård av vatten och vattennaturen, och om kostnaderna inte kan hänföras till någon som orsakat dem
 • hyggesbränning som främjar skogarnas mångfald
 • utrotning av främmande arter i skogsnaturen och förhindrande av spridning av dessa till skogsbruksmark
 • övriga regionalt betydelsefulla projekt som motsvarar de ovan nämnda och som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden

.